Model Tabanlı Sistem Mühendisliği İçin MATLAB ve Simulink

Mühendisler, sistem karmaşıklığını yönetmek, iletişimi geliştirmek ve optimize edilmiş sistemler üretmek için model tabanlı sistem mühendisliği (MTSM) kullanır. MTSM, paydaş gereksinimleri ve sistem mimarileri arasında bir köprü kurmaktadır.

MATLAB®, Simulink® ve System Composer™ birlikte, tanımlayıcı mimari modellerinin sorunsuz bir şekilde detaylı tasarım modelleri dönüştürülmesi için tek bir ortam sağlar. Bu ortam, mimari ve tasarım dünyalarındaki öğelerin senkronize olmasını sağlar. Sistem mühendisleri; sistem gereksinimleri, mimari modeller, detaylı tasarım modelleri ve gömülü yazılımları birbirine bağlayan bir iş akışı oluşturabilir.