Skip to main content

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Akışkanlar dinamiği, akışkan hareketinin bilimidir. Sıvı akış davranışları deneysel, teorik ve sayısal olmak üzere üç farklı yolla incelenebilmektedir. Son zamanlarda, deney yapmanın maliyet ve zaman gereksinimleri, kütle, momentum ve enerji korunum denklemlerinin sayısal olarak çözüldüğü hesaplamalı bir yaklaşımı teşvik etmektedir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD), akışkan akışını (laminer veya türbülans), ısı transferini, kütle transferini ve kimyasal reaksiyonları sayısal bir süreç kullanarak ve aynı zamanda bu süreçleri matematiksel denklemlerle çözerek yöneten tahmin etme bilimidir. HAD ile ilgilenilen mühendislik verileri kullanılarak genel olarak; mevcut sistemlerin davranışlarını inceleme, yeni tasarımların kavramsal çalışmaları, ayrıntılı ürün geliştirme, sorun giderme veya iyileştirme gibi çalışmalar yapılabilmektedir. 

FİGES, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda simülasyona dayalı proje, mühendislik ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Kullandığı endüstri lideri ANSYS yazılımları ile müşterilerinin problemlerine gerçek hayattaki mühendislik gereksinimlerini ve kısıtlamaları da gözeterek en iyi yaklaşımla en doğru ve hızlı çözümü sunmaktadır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği alanında savunma sanayi, otomotiv, denizcilik, havacılık, enerji, beyaz eşya, inşaat, turbomakine ve kimya sektörleri başta olmak üzere hemen hemen her sektöre analiz hizmeti sunmaktadır. Deneyimli mühendislik kadrosu ile tek ve çok fazlı akışlar, ısı transferi, türbülans modelleme, faz değişimi, kimyasal tepkime içeren akışlar, akış kaynaklı gürültü (akustik), serbest yüzey akışları, optimizasyon, akışkan-yapı etkileşimi gibi konularda hizmet vermektedir.

UYGULAMA ALANLARI

İç ve Dış Akış Analizleri


Akış problemleri genel olarak iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç akış analizleri temel olarak kapalı bir cismin içinden geçen akış olarak tanımlanmaktadır.
Detaylı Bilgi

Isıl Analizleri


Isı transferi problemleri, özellikle makine mühendisliği başta olmak üzere mühendislik ve teknolojinin hemen hemen tüm alanlarında kritik öneme sahiptir.

Detaylı Bilgi

Çok Fazlı Akışlar


Endüstriyel karıştırma ve ayırma sistemlerindeki karmaşıklığın ve deneysel maliyetinin artışı, proje sahiplerinin sayısal çözümleme yöntemlerini tercih etmesine yol açmıştır.

Detaylı Bilgi

Akışkan-Yapı Etkileşimi (FSI)


Sıvı akışı çarptığı katı nesnelere basınç uygular ve onları deforme edebilir. Bu deformasyon da karşılığında, nesnenin etrafındaki sıvı akışını etkileyebilir.

Detaylı Bilgi

Kimyasal Reaksiyonlar ve Yanma


Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), yanma reaksiyonlarının meydana geldiği akışları simüle etmek için kullanılabilir.

Detaylı Bilgi

Optimizasyon


Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’nde optimizasyon; belirlenen amaç doğrultusunda belirli kriterlerin sağlanarak sistemi karşılayan en uygun çözümün elde edilme süreci olarak ifade edilmektedir.

Detaylı Bilgi

İndirgenmiş Model (ROM)


İndirgenmiş modeller (Reduced Order Model – ROM), tam bir 3D simülasyona kıyasla doğruluktan ödün vermeden simülasyon sürenizi önemli ölçüde hızlandırabilir.

Detaylı Bilgi

Turbomakine Analizler


Turbomakine, akışkan simülasyonlarının en faydalı ve en zorlu olanıdır. ANSYS, modellemeden ağ oluşturmaya, çözümlemeden son işlemeye kadar simülasyon sürecinin her aşamasında yenilikler sunar.

Detaylı Bilgi

Türbülans Modelleme


Doğadaki akışların büyük bir kısmı türbülanslı akış rejimine sahiptir ancak tüm akış uygulamaları için geçerli tek bir türbülans modeli olmadığından kullanıcı, kendi simülasyonuna uyan modeli belirli parametreler…

Detaylı Bilgi
Ansys Fluent ile Manyetodidrodinamik Hesaplamaları makalesini
Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.