Skip to main content

Yapısal ve Akustik Analizleri

Yapısal Analizler

Yapısal analizler, mekanik yükleme ve sınır koşullarının fiziksel bir yapı ve bileşenleri üzerinde yaratacağı etkilerin bulunmasını hedefler. Bunun için fiziğin, matematiğin ve malzeme bilimlerinin ilgili alanlarından faydalanır. Genellikle amaç binalar, köprüler gibi durağan taşıyıcı yapıların ya da içten yanmalı bir motor, bir taşıtın alt birleşenleri gibi hareket eden sistemlerin üzerinde oluşan deformasyonlar, gerilmeler, hız ve ivmelenmeler, reaksiyon kuvvetler vb. çıktıları elde etmektir. Bu sayede sanal ortamda tasarlanan ürün hakkında istenilen performansın sağlanması, muhtemel hasar oluşumların bertaraf edilmesi, optimizasyon çalışmalarının yapılması, gerçek zamanlı etkilerin dijital ikiz (model) üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır. Yapısal analizler kendi içinde statik, dinamik, doğrusal, doğrusal olmayan, kapalı çözümlü (implicit), açık çözümlü (explicit) gibi farklı kategorilere ayrıştırılarak incelenmektedir. Bu kategorilerde yer alan belli başlı analiz başlıkları ise statik mukavemet analizleri, serbest titreşim (modal) analizler, zorlamalı titreşim analizleri (harmonik, rastlantısal), şok cevabı analizleri, dinamik ömür (fatigue) hesaplamaları, çarpışma ve patlama analizleri, kinematik analizler, termal genleşme analizleri olarak sıralanabilir. 

Akustik Analizler

Akustik analizler, genel anlamda sıkıştırılabilir ortam içindeki ses dalgalarının oluşumunu, yayılımını ve algılanmasını sayısal yöntemler kullanarak incelenmesini kapsamaktadır. Sadece Helmholtz dalga denklemi üzerinden tamamen akustik olarak da çözülebilir, ya da probleme bağlı olarak yapısal mekanik, akışkanlar dinamiği, termodinamik gibi fiziklerle etkileşimli bir çözüm de gerekebilir. Sanayi sektöründe amaç genellikle gürültü olarak tabir edilen hoşnut olunmayan ses seviyelerini düşürmektir. Fakat medikal, müzik, deniz bilimleri gibi farklı alanlarda ise ses dalgasını istenilen performans (ses düzeyi, frekans, odaklama) için ayarlamak üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Genel anlamda örnekler şu şekilde verilebilir: Salt akustik analizler (susturucu analizleri, akustik kabin analizleri), vibro-akustik analizler (gemi, otomobil için gürültü analizleri), aerodinamik akustik analizler (türbülanslı akış, fan vb. akustik analizleri). 

FİGES Mühendislik ekibi olarak 30 yılı aşkın bir süredir yapısal ve akustik analizlerle ilgili binlerce farklı proje ve uygulamada hem müşterilerimize hem de kendi ihtiyaçlarımıza çözümler üretmekteyiz. Kendine özgü uzmanlıklara sahip kıdemli mühendislerden oluşan ekibimiz başta savunma ve denizcilik sanayi olmak üzere birçok sektör için ileri mühendislik çözümleri sunmaya devam etmektedir.

UYGULAMA ALANLARI

Hidrodinamik Gemi Analizleri

Hidrodinamik Gemi Analizleri


⦁ Gemi Sonlu Elemanlar Modeli Oluşturma Metodolojisi
⦁ 3B Global , Lokal Mukavemet Analizleri
⦁ Su altı patlama analizleri (Global Şok Analizleri)
⦁ Global titreşim analizleri (Deniz Etkisi Dahil)

Titreşim ve Şok Analizleri

Titreşim ve Şok Analizleri


Titreşimden kaynaklanan ve parçalar üzerine etki eden periyodik yükler, yapının ömrünü etkileyen en önemli faktörlerden birisidir.

Termal Analizler

Termal Analizler


Kontrollü bir sıcaklık fonksiyonuna tabi tutulan bir malzemenin fiziksel parametresindeki bir veya birden fazla değişiklikleri gözlemlemek için yapılan analiz çeşididir.

Kinematik Analizler

Kinematik Analizler


Kinematik analizlerin amacı, bir yapı üzerine uygulanan bir girdinin sonucunda, yapı üzerinde oluşan hareketin konum ve zaman parametrelerinin incelenmesidir.

Explicit Analizler

Explicit Analizler


İçinde yüksek nonlineer özellikler bulunan, implicit yöntemlerin yetersiz kaldığı modellerde, modellerin uygulanan yüklere cevabı explicit analiz yöntemleri ile incelenir.

Akustik Analizler

Akustik Analizler


Firmamızda başta denizcilik sektöründeki genel vibro-akustik ve susturucu analizleri olmak üzere sesin oluşumunu, yayılımını, sönümlenmesini incelemek için sayısal yöntemler…

Mukavemet Analizleri

Mukavemet Analizleri


Mukavemet (dayanım) analizlerinin amacı, uygulanan sınır koşulları (mekanik yükleme, termal yükleme, cıvata gerilimi, basınç vb.doğrultusunda yapının tepkisini ve uygulanan yüklere karşı oluşacak gerilme dağılımını incelemektir.

Kompozit Yapıların Analizleri

Kompozit Yapıların Analizleri


Hafif ve güçlü olmaları nedeni ile özellikle uzay, havacılık ve otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan karbon-fiber, cam elyaf gibi kompozit yapıların dayanımını incelemek adına ısıl, mukavemet veya dinamik analizler gerçekleştirilmektedir.

Eniyileme Analizleri

Eniyileme Analizleri


Eniyileme analizleri, temel olarak parametrik ve topolojik olarak ayrılmaktadır. Parametrik eniyileme analizlerinde, bir model üzerinde girdi ve çıktı parametreleri tanımlanarak; değişen girdiler sonucunda oluşan çıktıların incelendiği analizlerdir.

Akustik Meta Malzemeler – Yeni Ufuklar Açan Malzeme Teknolojisi makalesini
Nonlineer Burkulma Analiz Teknikleri makalesini 
Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.