Simscape Fluids

Simscape Fluids, Hidrolik sistemleri, hareket denklemi çıkartmadan modelleyip, simule edebileceğiniz bir araçtır. Pompalar, valfler, eyleyiciler, boru hattı ve hidrolik dirençlere ait modelleri içeren geniş bir kütüphaneye sahiptir. Bu bileşenleri kullanarak, akışkan güç sistemi önyükleyicilerini, hidrolik direksiyonları iniş takımı eyleyici sistemlerini modelleyebilir; oluşturduğunuz modelleri denetim sistemi tasarımı ve sistem seviyesinde performans testi yapmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Simscape Fluids, kontrol sistemleri geliştirmenize ve sistem düzeyinde performansı test etmenize yardımcı olur. Fiziksel modelleme bileşenlerinin, etki alanlarının ve kitaplıkların metin tabanlı yazımını sağlayan MATLAB tabanlı Simscape dili ile özel bileşen modelleri oluşturabilirsiniz. Sen Simulink da hidrolik sistem için MATLAB değişkenleri ve ifadeleri ve tasarım kontrol sistemleri kullanarak modellerini parameterize olabilir. Simscape Fluids, modelleri döngü içinde donanım (HIL) sistemleri de dahil olmak üzere diğer simülasyon ortamlarına dağıtmak için C kodu oluşturmayı destekler.

Simscape Fluids