Simscape Electrical

Simscape Electrical (eski SimPowerSystems ve SimElectronics), elektronik, mekatronik ve elektrik güç sistemlerinin modellenmesi ve simüle edilmesi için bileşen kütüphaneleri sağlar. Yarı iletkenler, motorlar ve elektromekanik çalıştırma, akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi uygulamalar için bileşenler içerir. Analog devre mimarilerini değerlendirmek, elektrik tahrikli mekatronik sistemleri geliştirmek ve şebeke seviyesinde elektrik gücünün üretimini, dönüşümünü, iletimini ve tüketimini analiz etmek için bu bileşenleri kullanabilirsiniz.

Simscape Electrical, kontrol sistemleri geliştirmenize ve sistem düzeyinde performansı test etmenize yardımcı olur. Modellerinizi MATLAB değişkenlerini ve ifadelerini kullanarak parametrelendirebilir ve Simulink ‘de elektrik sistemleri için kontrol sistemleri tasarlayabilirsiniz. Simscape ürün ailesinden bileşenleri kullanarak mekanik, hidrolik, termal ve diğer fiziksel sistemleri modelinize entegre edebilirsiniz. Simscape Electrical, modelleri döngü içinde donanım (HIL) sistemleri de dahil olmak üzere diğer simülasyon ortamlarına dağıtmak için C kodu oluşturmayı destekler.

Simscape Electrical, Montreal’den Hydro-Québec ile birlikte geliştirildi.

Simscape Electrical