Virtual Vehicle Driver-in-the-Loop Simulation

  • Figes
  • Demolar
  • Virtual Vehicle Driver-in-the-Loop Simulation

MathWorks ürünlerini kullanarak bir direksiyon setini bir Simulink sanal araç modeliyle adapte ederek bir sürücü simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyon sayesinde hem geliştirilen bir aracın 3 boyutlu bir simülasyon ortamında sürüş karakteristiğinin anlaşılmasına hem de gerçek bir simülatör ortamında direksiyon derslerinin verilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu uygulamayı kullanabilmek için gerekli MathWorks ürünleri aşağıdaki gibidir.

  • MATLAB
  • Simulink
  • Vehicle Dynamics Blockset
play