TI C2000 kullanılarak Alan Yönelimli Motor Kontrolü

  • Figes
  • Demolar
  • TI C2000 kullanılarak Alan Yönelimli Motor Kontrolü

MATLAB, Simulink ve Embedded Coder  kullanarak kontrol sistemlerinin modellenmesini, simülasyonunu ve otomatik kod üretilmesine olanak tanıyan yazılımlar sağlar. TI’nin C2000 mikrodenetleyici ailesi için Embedded Coder desteği ile, otomatik kod oluşturma ve yürütme, DMC ve IQMath kitaplıkları dahil olmak üzere işlemci için optimize edilmiş kod ve yürütme profili (execution profiling) oluşturma ile döngü içinde işlemci (PIL) testleri gerçekleştirme becerisini içerir.

  • MATLAB
  • Simulink
  • Embedded Coder
  • Motor Control Blockset
play