Kinematik Analizler

Kinematik analizlerin amacı, bir yapı üzerine uygulanan bir girdinin sonucunda, yapı üzerinde oluşan hareketin konum ve zaman parametrelerinin incelenmesidir. Bu analizlerde yapılarda oluşan yükler, sürtünme kuvvetleri, yapıların birbirlerine göre hızları, ivmeleri; özetle yapının kinematik karakteri incelenebilmektedir. Ayrıca, yapılar sonlu elemanlar ağı ile modellenebilip; yapıların kinematik hareketi sırasında, yapılarda oluşan gerilme ve deformasyon gibi sonuçlar incelenelebilmektedir.