Mukavemet Analizleri

Mukavemet (dayanım) analizlerinin amacı, uygulanan sınır koşulları (mekanik yükleme, termal yükleme, cıvata gerilimi, basınç vb.) doğrultusunda yapının tepkisini ve uygulanan yüklere karşı oluşacak gerilme dağılımını incelemektir. Bir yapının yapısal performansını, tahmini ömrünü ve oluşabilecek hasarları tespit edebilmek için gerekli olan temel bir analizdir. Tüm bir yapıya, tüm bir yapıyı karakterize eden yapının belirli bir alt sistemine veya sadece yapının gerekli bölgesel parçalarına uygulanabilir.