Eniyileme Analizleri

Eniyileme analizleri, temel olarak parametrik ve topolojik olarak ayrılmaktadır. Parametrik eniyileme analizlerinde, bir model üzerinde girdi ve çıktı parametreleri tanımlanarak; değişen girdiler sonucunda oluşan çıktıların incelendiği analizlerdir. Bu analizler ile, değişen her bir girdi parametresinin, sonuçlara olan etkileri ve üretim için uygunluğu 6 sigma metodu ile yapılabilmektedir. Topolojik eniyileme analizleri ise, istenen bir çıktı parametresine göre mümkün olan en iyi tasarımın oluşturulduğu analizlerdir. Bu analizler ile yapı üzerinde oluşan kuvvetler ve destek bölgeleri belirlenip; bu bölgelere göre yapının en uygun tasarımı; yazılım ile yapılır.