Türbülans Modelleme

Doğadaki akışların büyük bir kısmı türbülanslı akış rejimine sahiptir ancak tüm akış uygulamaları için geçerli tek bir türbülans modeli olmadığından kullanıcı, kendi simülasyonuna uyan modeli belirli parametreler ve belirli seçenekler arasından seçmelidir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinde en basit görünen akışların bile modellenmesi oldukça karmaşıktır. Türbülansı hesaba katarsak bu karmaşıklık katlanarak büyür.

Akıştaki türbülans fiziğini modellemek için doğru yöntemi seçmek oldukça önemli ve kafa karıştırıcıdır. Türbülans, Navier-Stokes denklemleriyle tam olarak tanımlanabilirken, büyük kaynak gereksinimleri nedeniyle doğrudan nümerik simülasyonlar pratik değildir. Peki, tasarıma özgü zorluklarınızı karşılamak için mevcut birçok türbülans modeli arasından nasıl seçim yaparsınız? Uzman rehberliği ile. Doğru türbülans modeli seçimi tüm sistemin çözüm doğruluğunu artıracaktır. ANSYS, kritik bir akış fenomeni olan türbülansı çözümlemek için  ihtiyaç duyacağınız çok çeşitli model formülasyonları ve yaklaşım stratejileri sunar.