Isıl Analizler

Isı transferi problemleri, özellikle makine mühendisliği başta olmak üzere mühendislik ve teknolojinin hemen hemen tüm alanlarında kritik öneme sahiptir. Bilim insanları on yıllardır ısıl enerjiyi aktarmak, kullanmak ve depolamak için gereken bileşenleri ve sistemleri hem tasarlayıp hem de optimize ederek bu sorunları çözmek için çalışmalar yapmaktadır. Isı, iletim, taşınım ve ışınım olmak üzere üç farklı mekanizmayla aktarılmaktadır. Isı iletimi, ısının yüksek sıcaklıklı bir bölgeden düşük sıcaklıklı bir bölgeye moleküler hareket yoluyla aktarılma işlemidir. Isı taşınımı ise makroskopik sıvı hareketiyle, yüzey boyunca akan sıvının çarptığı katı yüzeyden farklı bir sıcaklığa sahip olduğunda meydana gelmektedir. Işınım ise sonlu sıcaklığa sahip bir cismin enerjisini elektromanyetik dalgalar şeklinde yayması ile gerçekleşir. Bu yollarla aktarılan ısı ANSYS-CFD yazılımları ile çözümlenmektedir.