İç ve Dış Akış Analizleri

Akış problemleri genel olarak iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç akış analizleri temel olarak kapalı bir cismin içinden geçen akış olarak tanımlanmaktadır. Dış akış analizleri ise bir tasarımın veya sistemin üzerinden geçen akışın oluşturduğu etkiler incelenmektedir. Bu akış problemleri, akışın rejimine bağlı olarak (laminer veya türbülanslı) ANSYS-CFD tarafından en iyi yaklaşımla doğru ve hızlı bir şekilde çözümlenmektedir. Endüstrideki akış problemlerinin büyük bir çoğunluğu türbülanslı akış rejimine sahiptir. Rejimin türbülanslı olduğu durumlarda akışkanın dokunduğu yüzeylere ya çok ince sınır tabakaları oluşturulmakta ya da uygun duvar fonksiyonları seçilerek çözümleme sağlanmaktadır. İç ve dış akış analizleri havacılık, savunma, otomotiv, inşaat, gemi inşa, nükleer ve makine gibi oldukça yaygın bir endüstriyel uygulama alanına sahiptir. Çoğunlukla manifold, egzoz, soğutma, pompa vb. sistemlerde iç akış; rüzgar türbini, uçak, araba gibi tasarımlarda ise dış akış analizleri kullanılmaktadır