Sinirbilimde MATLAB ile Yapay Zeka Kullanımı

Sinirbilimde MATLAB ile Yapay Zeka Kullanımı

Sinirbilimciler, deneysel verileri işlemek ve analiz etmek, deneyleri yönlendirmek ve beyin devrelerinin modellerini simüle etmek için MATLAB ve Simulink’ i kullanıyor. MATLAB ve Simulink ile şunları yapabilirsiniz:

  • Analiz sinir zaman serisi verileri ile ilgili elektrot sinyali kayıtları alınabilir.
  • Nörogörüntüleme ve mikroskopi çalışmalarından yapısal ve işlevsel görüntü verilerini anlayabilirsiniz.
  • Nörobilim verileriyle eğitilmiş modelleri kullanarak sınıflandırmak, tahmin etmek ve kümelemek için makine ve derin öğrenmeyi kullanabilirsiniz.
  • Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ve davranışsal kontrol sistemleri dahil olmak üzere canlı veri akışlarını işleyebilir ve oluşturabilirsiniz.

MATLAB kullanan sinirbilimciler, sinirbilim uygulamaları için özel olarak tasarlanmış üçüncü taraf araçlardan oluşan zengin bir kitaplığa da erişebilirler. Bunlar arasında özgürce paylaşılan topluluk araç kutuları, donanım ve bulut bağlantısı sunan ticari olarak desteklenen iş ortağı ürünleri bulunur.

Son yıllarda yapılan sinir ve beyin araştırmaları beyinde birçok yeni fiziksel bağlantı keşfetti. Sinir sisteminin bilgiyi nasıl yönelttiği ve onu nasıl işlediği hakkında bilgilerin keşfi de cabası. Bu esnada bilgisayar algoritmaları, yazılım ve donanım alanındaki ilerlemeler makine öğrenmesini daha önce hayal edilemeyecek seviyelere getirdi. Beynin bilgiyi nasıl işlediğinin öğrenilmesi, yazılımcıların düşünme konseptini biyolojinin zorlu dünyasından dijital dünyanın yeni makine öğrenmesi formlarına tercüme etmesini kolaylaştıracaktır.

Nörobilim için MATLAB’daki Yenilikler e-kitabı için

Sinirsel Veri Bilimi

Makine öğrenmesi ve derin öğrenme için yerleşik algoritma kitaplıklarını kullanarak birden çok deneme, konu ve veri modeli içeren veri kümeleriyle çalışabilmek için MATLAB’ı kullanmalısınız.

Parallel Computing Toolbox kullanarak, MATLAB işlemeyi tek tek bilgisayarlardaki tüm çekirdekler ve GPU kartlarında çalışacak şekilde ölçeklendirin.

Bir veya daha fazla hesaplama düğümünde uzak kümelere kolayca ölçeklendirmek için MATLAB Parallel Server‘a erişin.

Sinirsel Veri Bilimi

Araştırma yazılımı mühendisliği ve ekip programlama ile Sinirbilim için Sürdürülebilir Yazılım e-kitabı için

Sinirsel Zaman Serileri

Kafa derisi kayıtları ve davranışsal izleme kayıtları dahil olmak üzere sinirbilim zaman serisi verilerini görselleştirmek ve analiz etmek için MATLAB’ı kullanabilirsiniz.

Sinyal işleme ve dalgacık analizi için MATLAB algoritmalarını ve etkileşimli uygulamaları kullanarak zaman, frekans ve zaman-frekans alanlarında ön işleme uygulayarak veri özelliklerini çıkarın.

Uzun kısa süreli bellek (LSTM) ağları gibi zaman serisi verilere uygun derin öğrenme tekniklerini uygulayın.

Sinirsel Zaman Serileri
Nörogörüntüleme, Mikroskopi ve Etoloji

Nörogörüntüleme, Mikroskopi ve Etoloji

Nörobilim görüntü ve video verilerini nöron, beyin ve denek ölçeklerinde görselleştirmek ve analiz etmek için MATLAB’ı kullanın.

NIfTI ve TIFF gibi yaygın dosya biçimlerindeki 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntü verilerine erişin ve belleğe sığmayacak kadar büyük veri kümeleriyle çalışın. Görüntüleri görüntüleme oturumları ve konular arasında hizalayın. Görüntü bölümleme için morfolojik işlemler ve algoritmalarla beyin bölgelerini ve hücresel yapıları analiz edin. İlgi çekici noktaları ve bölgeleri (ROI’ler) belirlemek için etkileşimli araçları kullanarak özel görüntü işleme iş akışları oluşturun.

Görüntü verilerini Image Labeler ve Video Labeler uygulamalarıyla etkileşimli olarak etiketleyin. Tüm görüntüleri, tanımlanabilir bölgeleri veya yapıları veya tek tek pikselleri sınıflandırmak veya ölçmek için etiketli veri kümelerine derin öğrenme teknikleri uygulayın.

Deney Kontrolü ve Beyin-Bilgisayar Arayüzleri (BCI’ler)

Veri toplama sistemleri, kameralar, EEG sistemleri, sinir kayıt sistemleri, beyin stimülatörleri ve iki foton mikroskopları dahil olmak üzere çok çeşitli donanım cihazlarına veri akışı yapmak için MATLAB’ı kullanın.

Gerçek zamanlı donanımı ve FPGA donanımını sırasıyla kontrol etmek için Simulink Real-Time ve HDL Coder kullanın, deneyleri veya BCI’leri garantili milisaniye altı hassasiyetle kontrol edin.

Davranışsal görevler, BCI sistemleri ve diğer deneyler için kontrol mantığı tasarlamak üzere Stateflow kullanın. MATLAB’de Stateflow grafiklerini veya gerçek zamanlı veya FPGA donanımında hedef yürütmeyi çalıştırın.

Deney Kontrolü ve Beyin-Bilgisayar Arayüzleri

Elon Musk NeuraLink ile Ne Hedefliyor? konulu bülten için