Karışık Sinyal Sistemleri

Karışık Sinyal Analizi

Davranışsal modelleme, hızlı tasarım araştırması, ön tasarım analizi ve karışık sinyalli sistemlerin doğrulanması için MATLAB ve Simulink kullanın. 

Karışık sinyalli entegre devreler (IC’ler) tasarlamaya başlamak için PLL’lerin ve ADC’lerin Karışık Sinyalli Blok Kümesi modellerini kullanabilirsiniz. Yapı blokları veri sayfası özellikleriyle karakterize edilir ve analog bozukluklar içerir. Yerleşik analiz araçları ve ölçüm test tezgahları, doğrulama çabasını azaltmanıza yardımcı olur.

PCI Express, USB, DDR ve Ethernet gibi yüksek hızlı bağlantıların tasarımı ve analizi için, kanal eşitleme şemanızı oluşturmak ve değerlendirmek ve kanal simülasyonu için otomatik olarak IBIS-AMI modelleri oluşturmak için SerDes Toolbox kullanabilirsiniz. 

MATLAB ve Simulink ile şunları yapabilirsiniz: 

  • PLL’lerDAC’lerADC’lerSerDes, SMPS ve diğer karışık sinyalli sistemlerin davranış modellerini oluşturun 
  • Yukarıdan aşağıya bir metodolojiyi izleyerek analog-dijital tasarım değiş tokuşlarını değerlendirin 
  • Birlikte simülasyon yoluyla veya SystemVerilog modülleri ve IBIS-AMI modelleri oluşturarak sistem düzeyindeki modelleri EDA araçlarına bağlayın 
  • Test çipleri üretmeden önce analog / dijital donanım ve kontrol mantığı dahil tasarımları doğrulayın 
Karışık Sinyal Sistemleri

Karışık Sinyal Analizi

MATLAB, elektronik tablolardan veya C / C ++ gibi geleneksel programlama dillerinden daha fazla analiz ve görselleştirme işlevi sağlar. Ancak mevcut yatırımlarınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz; MATLAB, Microsoft  Excel ve C / C ++ ile çalışır 

Karışık Sinyal Yukarıdan Aşağıya Tasarım

Daha hızlı tasarım ve doğrulama sağlamak için davranışsal modelleri ve ölçüm test tezgahlarını kullanın ve detaylandırın. Simulink’te, analog devreleri farklı soyutlama seviyelerinde kontrol mantığı ve dijital donanımla birlikte simüle edebilirsiniz.

Analog elektroniği ya “transfer fonksiyonu” soyutlama seviyesinde sürekli zamanlı sinyalleri kullanarak ya da Simscape Electrical kullanarak voltajları ve akımları ve RLC öğeleri, op-amp’ler ve anahtarlar gibi bileşenleri modellemeyi açıklayın. 

Kayan nokta doğruluğunu kullanarak sayısal elektroniği algoritmik düzeyde tanımlayın veya niceleme ve doygunluk efektleri dahil olmak üzere rastgele uzunluktaki sabit nokta veri türlerini kullanarak bit doğru simülasyonlar gerçekleştirin. Son olarak, ASIC’leri ve FPGA’leri hedeflemek için sentezlenebilir HDL kodu oluşturun. 

MATLAB işlevlerini veya Stateflow  kullanarak algoritmik düzeyde kontrol mantığını ve durum makinelerini tanımlayın. Sabit nokta veri türlerini kullanabilir ve gömülü C / C ++ kod oluşturmayı kullanarak mikro denetleyicileri hedef alıp almayacağınıza veya ASIC’leri ve FPGA’ları hedeflemek için sentezlenebilir HDL kodu oluşturup oluşturmayacağınıza karar verebilirsiniz. 

Karışık Sinyal Yukarıdan Aşağıya Tasarım

Karışık Sinyal Doğrulama

Sistem düzeyindeki modeller, tasarım akışındaki sonraki aşamalara bağlanmalıdır. MATLAB ve Simulink modellerinizi SPICE modelleri, HDL kodu veya donanım için test koşum takımı olarak kullanmanın farklı yollarına sahipsiniz. 

Eş simülasyon, farklı araçlar arasındaki çalışma zamanı bağlantısıdır; Her simülasyon zaman adımında, araçlar arasında veri alışverişi yapılır ve bir modeli simüle etmek için birlikte çalışmalarına olanak tanır. Analog etki alanında, Cadence ® Virtuoso ® AMS Designer, Simulink’e kosimülasyon bağlantıları sağlar. Dijital alanda, HDL Verifier döngü içi test için üçüncü taraf HDL simülatörlerine ve FPGA kartlarına bağlantılar sağlar. 

Fonksiyonel doğrulama ortamlarında regresyon testi ve yeniden kullanım için, MATLAB algoritmalarını ve Simulink modellerini DPI-C arayüzünden yararlanarak SystemVerilog modülleri olarak dışa aktarabilirsiniz. 

Verileri daha etkili bir şekilde görselleştirmek ve optimizasyon, makine öğrenimi veya derin öğrenme tekniklerini kullanarak davranış modellerini daha da iyileştirmek için IC simülasyon sonuçlarını MATLAB ile analiz edebilirsiniz. 

Karma sinyal doğrulamasının son seviyesi, cihaz testidir. Bu aşamada, MATLAB ve Simulink, çeşitli test ekipmanlarıyla entegre olur ve modeller aracılığıyla test vektörleri oluşturan test sistemleri oluşturmanıza, test ekipmanını kontrol etmenize ve sonuçları analiz etmenize olanak tanır.