Hesaplamalı Biyoloji

Hesaplamalı biyologlar, veri analizi ve matematiksel modeli kullanan biyolojik davranışı anlamak ve tahmin etmek için MathWorks tanıtmak için. 

MathWorks ürünleri, farmakokinetik (PK), biyoinformatik, sistem biyolojisi, biyo-görüntü işleme ve biyoistatistiki desteklemek için tek ve entegre bir ortam sağlar. 

MathWorks hesaplamalı biyoloji aşağıdaki amaçlarla kullanabilirsiniz: 

 • Verileri içe aktarabilir, analiz edebilir, modelleyebilir ve sonuçları paylaşabilirsiniz. 
 • İş akışı öğelerini otomatikleştirebilirsiniz. 
 • Keşfedilmemiş araştırma alanlarıyla çalışmak ve yenilikçi yöntemler geliştirmek için kritik olan algoritmaları ve araçları özelleştirebilirsiniz. 
 • Kanıtlanmış, ticari olarak desteklenen algoritmalardan ve araçlardan yararlanabilirsiniz. 

Hesaplamalı Biyoloji için Veri Analizi

Hesaplamalı biyoloji için entegre bir ortam sağlayan MathWorks ürünleri, içe aktarma, analiz ve sonuç paylaşımı için ayrı, uyumsuz araçlarla çalışma ihtiyacını ortadan kaldırır. 

 • Doğrusal olmayan karma efektler, dizi, mikrodizifilogenetik ağaç, kütle spektrometrisi ve gen ontolojisini içeren bir dizi analiz gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Veritabanları, dosya formatları veya donanım gibi birden çok kaynaktan verileri içe aktarabilirsiniz. 
 • Sonuçları otomatik olarak oluşturulan HTML raporları, veri görselleştirmeleri veya bağımsız araçlarla paylaşabilirsiniz. 
 • Hesaplama süresini azaltmak için veri analizini paralel hale getirebilirsiniz. 
 • Bitişik süreçlerin toplu işlemesini uygulamak için analizleri otomatikleştirebilirsiniz.

Hesaplamalı Biyoloji için Matematiksel Modelleme

MathWorks ürünleri, farmakokinetik (PK) ve sistem biyolojisi gibi çeşitli modelleme türleri için birleşik bir ortam sağlar. Entegre ortam, biyolojik sisteminizin özelliklerini tahmin etmek ve incelemek için bir model oluşturmanıza ve analiz etmenize olanak tanır. SimBiology’deki grafiksel ve programlı modelleme araçları şunları yapmanızı sağlar:

 • Harici verileri analiz ederek ve görselleştirebilirsiniz, PK Sihirbazından bir PK modeli tanımlayabilir ve modelinizi harici verilere uydurabilirsiniz. 
 • Bir sistemin dinamiklerini incelemek için bir reaksiyon ağı uygulayabilirsiniz. 
 • Farmakokinetik PK gibi modelleri biyokimyasal bir ağ ile birleştirebilirsiniz. 
 • Sonuçları otomatik olarak oluşturulan bir raporla paylaşabilirsiniz. 

Diğer çözümlerimiz için