Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü

Görüntü ve video verileriniz hakkında fikir edinmek, algoritmalar geliştirmek ve uygulama değiş tokuşlarını keşfetmek için MATLAB ve Simulink kullanın. 

  • Görüntü işleme, bilgisayarla görme ve derin öğrenme için kapsamlı bir referans standardı algoritmalar setiyle vizyon çözümleri tasarlayın. 
  • Birlikte çalışabilir API’leri ve entegrasyon araçlarını kullanarak OpenCVPython ve C / C++ kullanan ekiplerle işbirliği yapın. 
  • Genel görevleri otomatikleştirmek ve algoritma keşfini hızlandırmak için iş akışı uygulamalarını kullanın. 
  • Özel programlama veya BT bilgisi olmadan NVIDIA GPU’lar, bulut ve veri merkezi kaynaklarındaki algoritmaları hızlandırın. 
  • NVIDIA GPU’lar, Intel işlemciler ve FPGA’lar ve ARM tabanlı gömülü işlemciler dahil olmak üzere gömülü cihazlara algoritmalar dağıtın. 

Görüntü Uygulamaları ve Görselleştirme

Verilerinizi etkileşimli olarak keşfetmek ve otomatik olarak MATLAB kodu oluşturmak için MATLAB uygulamalarını kullanın. Bu, sıfırdan kodlamanız gerekmediği anlamına gelir. Aşağıdaki öne çıkan uygulamaları keşfedin: 

Kamera Kalibrasyonu

Kameranın içsel, dışsal ve mercek bozulma parametrelerini tahmin edin. 

Görüntü ve Video Etiketleme

Bir resim koleksiyonunda asıl gerçeği etiketleyin ve videoları ve resim dizilerini görüntüleyin

Resim parçalama

Etkin konturları ve yakalama ve tembel yakalama gibi grafik kesme algoritmalarını kullanarak bir görüntüyü bölümlere ayırın. 

Görselleştirme Uygulamaları

Resimler ve videolardan anlamlı bilgileri tanımlayın ve ayıklayın.

Hacim Görselleştirme

Volume Viewer Uygulaması ile 3B hacimsel verileri hacimler veya düzlem dilimleri olarak görüntüleyin 

Video Görüntüleyici

Oynatmak istediğiniz filmi veya görüntü dizisini seçin, dizideki belirli bir kareye atlayın veya ekranın kare hızını değiştirin. 

DICOM Tarayıcısı

DICOM dosyaları koleksiyonunu keşfedin, seçin ve MATLAB’a aktarın. 

Açık Kaynak ile Entegrasyon

Doğrudan açık kaynakla entegre edin. Başka bir programlama dilinde yazılmış eski kodu yeniden kullanabilir, MATLAB destekli yanıt veren web siteleri oluşturabilir veya doğrudan MATLAB’dan oluşturulan hatasız gömülü C kodunu kullanarak donanımı programlayabilirsiniz.