WLAN Toolbox

WLAN System Toolbox , kablosuz LAN iletişim sistemlerinin tasarımı, simülasyonu, analizi ve testi için standart uyumlu işlevler sunar. Sistem araç kutusu, IEEE 802.11ac ve 802.11b / a / g / n / j / p standartları için yapılandırılabilir fiziksel katman dalga biçimleri sağlar. Ayrıca, kanal kodlama, modülasyon (OFDM, DSSS ve CCK), uzamsal akış haritalama, kanal modelleri (TGac ve TGn) ve MIMO alıcıları da dahil olmak üzere verici, kanal modelleme ve alıcı işlemleri sağlar.

Çok yüksek verimli (VHT), yüksek verimli (HT-karışık) ve eski (HT olmayan) sinyalleri üretebilir ve VHT, HT-karışık ve HT olmayan OFDM sinyallerini demodüle edebilirsiniz. Kanal gücü, spektrum maskesi ve işgal edilen bant genişliği gibi ölçümleri de gerçekleştirebilir ve WLAN iletişim bağlantılarının uçtan uca simülasyonu için test bankları oluşturabilirsiniz.