System Identifications Toolbox

Ölçülen giriş-çıkış verilerinden lineer ve lineer olmayan dinamik sistem modellerini oluşturabilirsiniz. Fizik prensipleri ile kolay modellenemeyen dinamik sistemlerin modellenebilmesini sağlar. Zaman uzayı ve frekans uzayına ait giriş-çıkış verilerini kullanarak sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı transfer fonksiyonları, işlem modelleri ve durum-uzay modelleri oluşturabilirsiniz.

Araç kutusu, maksimum olasılık, tahmin-hata minimizasyonu (PEM) ve alt uzay sistemi tanımlama gibi tanımlama teknikleri sağlar. Doğrusal olmayan sistem dinamiklerini temsil etmek için, dalgacık ağı, ağaç bölümü ve sigmoid ağ doğrusal olmayanlıklarıyla Hammerstein-Wiener modellerini ve doğrusal olmayan ARX modellerini tahmin edebilirsiniz. Araç kutusu, kullanıcı tanımlı bir modelin parametrelerini tahmin etmek için gri kutu sistem tanımlaması gerçekleştirir. Simulink’te sistem yanıt tahmini ve tesis modellemesi için tanımlanan modeli kullanabilirsiniz. Araç kutusu ayrıca zaman serisi veri modellemeyi ve zaman serisi tahminini de destekler.

MATLAB System Identifications Toolbox