System Composer

MATLAB System Composer

System Composer, mimarilerin model tabanlı sistem mühendisliği ve yazılım mimarisi modellemesine yönelik spesifikasyon ve analizini sağlar. System  Composer ile, daha sonra Simulink’de tasarlanıp simüle edilebilen bir mimari modeli geliştirirken gereksinimleri tahsis edersiniz. 

Bileşenlerden ve arayüzlerden oluşan mimari modeller doğrudan yazılabilir, diğer araçlardan içe aktarılabilir veya Simulink tasarımlarının mimari öğelerinden doldurulabilir. Sisteminizi birden çok mimari modeli kullanarak tanımlayabilir ve modelden modele tahsisler yoluyla bunlar arasında doğrudan ilişkiler kurabilirsiniz. Davranışlar, sıra diyagramlarında, durum çizelgelerinde veya Simulink modellerinde yakalanabilir. Bileşen işlevlerinin yürütme sırasını tanımlayabilir ve simüle edebilir ve yazılım mimarisi modellerinizden (Simulink ve Embedded Coder ile) kod oluşturabilirsiniz. 

Belirli tasarım veya analiz sorunlarını araştırmak için modelin özel canlı görünümlerini oluşturabilirsiniz. Mimari modeller, gereksinimleri analiz etmek, stereotipleme yoluyla özellikleri yakalamak, ticaret çalışmaları yapmak ve şartnameler ve arayüz kontrol belgeleri (ICD’ler) üretmek için kullanılabilir.