Statistics and Machine Learning Toolbox

Statistics and Machine Learning Toolbox, İstatistik ve otomatik öğrenme tekniklerini kullanarak verilerinizin tanımlanması, modellenmesi ve analizine olanak sağlar. Model tahmini için regresyon analizi, sınıflandırma, Monte Carlo simülasyonları, veri analizi için istatistiksel çizimler ve hipotez testlerini gerçekleştirebilirsiniz. Araç kutusu aynı zamanda SVM (Support Vector Machine), karar ağaçları, k-means, k-medoids, hiyerarşik kümeleme, gizli Markov modelleri gibi otomatik öğrenme algoritmalarını içerisinde barındırır.

Çok boyutlu veri analizi ve özellik çıkarma için araç kutusu, en iyi tahmin gücüne sahip değişkenleri tanımlamanıza izin veren temel bileşen analizi (PCA), düzenlileştirme, boyutsallık azaltma ve özellik seçme yöntemleri sağlar.

Araç kutusu, destek vektör makineleri (SVM’ler), artırılmış karar ağaçları, k-araçları ve diğer kümeleme yöntemleri dahil olmak üzere denetimli, yarı denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi algoritmaları sağlar. Kısmi bağımlılık grafikleri ve LIME gibi yorumlanabilirlik tekniklerini uygulayabilir ve gömülü dağıtım için otomatik olarak C / C ++ kodu oluşturabilirsiniz. Birçok araç kutusu algoritması, bellekte depolanamayacak kadar büyük veri kümelerinde kullanılabilir.