Simulink Test

Simulink Test, Sistematik simülasyon tabanlı test yapma imkanı sağlar. İçerdiği test sıralama bloğu sayesinde karmaşık test süreçlerini tasarlamanız ve yönetmeniz mümkündür. Software-in-the-loop ve Processor-in-the-loop testlerinizin fonksiyonel, denklik ve sıralı test edilmesine olanak tanır.

Aynı zamanda “Simulink Verification and Validation” bağlantısını kullanarak Microsoft Word, IBM Rational DOORS da tanımlanmış isterleriniz ile karmaşık test koşumunuzun arasında bağlantı sağlar.

Simulink Testi ile, test edilen bileşeni izole etmek için izinsiz test koşumları oluşturabilirsiniz. Metin tabanlı bir dil kullanarak gereksinimlere dayalı değerlendirmeleri tanımlayabilir ve test girdisini, beklenen çıktıları ve Microsoft ® Excel ® dahil çeşitli biçimlerde toleransları belirleyebilirsiniz. Simulink Test, karmaşık test dizileri ve değerlendirmeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir Test Sırası bloğu ve testleri yönetmek ve yürütmek için bir test yöneticisi içerir. 

Gözlemci blokları, modeli veya model arayüzünü değiştirmeden tasarımdaki herhangi bir sinyale erişmenizi sağlar. Paralel veya sürekli entegrasyon sistemlerinde büyük test setleri organize edilebilir ve yürütülebilir.Testleri gereksinimlere göre izleyebilir (Simulink Requirements ile) ve Simulink Coverage’den test kapsamı bilgilerini içeren raporlar oluşturabilirsiniz. Endüstri standartları desteği, IEC Sertifikasyon Kiti (IEC 61508 ve ISO 26262 için) ve DO Yeterlilik Kiti (DO-178 için) aracılığıyla sağlanır.

Simulink Test