Simulink Fault Analyzer

Simulink Fault Analyzer, simülasyonları kullanarak sistematik hata/arıza etkilerini görmeyi ve güvenlik analizlerinin yapılmasını sağlar.

Simulink Fault Analyzer, modelinizi değiştirmeden arızaların sisteme dahil edilerek simüle edilmesini sağlar. Arızalar sistem koşullarına göre zamanlanabilir veya tetiklenebilir. Simulink, Simscape ve System Composer’da modellenen hataları yönetebilirsiniz. Arıza etkileri, Simulink Data Inspector ile analiz edilebilir. Multiple Simulations panelini kullanarak arıza hassasiyeti analizlerini yapabilirsiniz. FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) gibi güvenlik analizlerini de yapabilirsiniz.