Simulink Design Verifier

Simulink Design Verifier, Yoğun test ve simülasyon çalıştırılmasına gerek kalmadan formal methodlar kullanarak bulunması zor tasarım hataları tespit edilir. Coverage analizlerine yönelik otomatik test vektörleri oluşturma özelliği bulunmaktadır. Simulink Design Verifier, mevcut gereksinimlere dayalı test senaryolarını genişletmek için model kapsamı ve özel hedefler için test senaryoları oluşturur. Bu test senaryoları, modelinizi koşulu, kararı, değiştirilmiş koşulu / kararı (MCDC) ve özel kapsam hedeflerini karşılamaya yönlendirir. Kapsam hedeflerine ek olarak, gereksinimlere dayalı test senaryolarını otomatik olarak oluşturmak için özel test hedefleri belirtebilirsiniz. Endüstri standartları desteği, IEC Sertifikasyon Kiti (IEC 61508 ve ISO 26262 için) ve DO Yeterlilik Kiti (DO-178 için) aracılığıyla sağlanır.
Simulink Design Verifier