Simulink Control Design

Simulink Control Design ile kontrol sistemlerini Simulink ortamında modelleyip, analiz edebilirsiniz. Performans gerekliliklerini sağlayacak kompansatör, PID gibi denetleyicilerin katsayılarını otomatik olarak değiştirebilir, çeşitli çalışma şartlarında Simulink modellerinin lineer hale getirip, uygun çalışma noktasını bulabilirsiniz. Ayrıca GUI ile kademeli (cascade), önfiltreli (prefiltered) veya regülatör gibi kontrol yapılarını tasarlayıp analiz edebilirsiniz. PID autotune algoritmasını gömülü yazılımınıza aktararak gerçek zamanlı PID autotune hesaplaması yapabilirsiniz.