SimBiology

SimBiology, Farmakokinetik/Farmakodinamik dinamik sistemlere yönelik modelleme, simülasyon ve analiz etmeye yönelik grafiksel ortam ve otomatik araçlar sağlar. SimBiology, karmaşıklık ve boyut bakımından değişen ODE tabanlı modelleri analiz etmek için çeşitli teknikler sağlar. Hedef fizibiliteyi değerlendirmek, ilaç etkinliğini ve güvenliğini tahmin etmek ve optimum dozlama programlarını belirlemek için simülasyonlar çalıştırabilirsiniz. Yerel ve küresel duyarlılık analizlerini kullanarak temel yolları ve parametreleri belirleyebilir ve parametre taramaları çalıştırarak biyolojik değişkenliği değerlendirebilirsiniz. Parametreleri tahmin etmek için, doğrusal olmayan regresyon ve doğrusal olmayan karma efekt tekniklerini kullanarak verileri sığdırabilir ve bölümlü olmayan analiz (NCA) gerçekleştirebilirsiniz.

SimBiology