Partial Differential Equation Toolbox

Partial Differential Equation Toolbox ile Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak kısmi diferansiyel denklemlerin çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. 2 boyutlu uzayda ve zaman alanında mühendislik ve fen uygulamalarınıza ait kısmi diferansiyel denklemlerinizin çözümünü gerçekleştirir.

Deformasyon, gerilme ve gerinimi hesaplamak için doğrusal statik analiz gerçekleştirebilirsiniz. Yapısal dinamikleri ve titreşimi modellemek için, araç kutusu bir doğrudan zamanlı entegrasyon çözümü sağlar. Doğal frekansları ve mod şekillerini bulmak için modal analiz gerçekleştirerek bir bileşenin yapısal özelliklerini analiz edebilirsiniz. 

Yüzeyler boyunca sıcaklık dağılımlarını, ısı akışlarını ve ısı akış oranlarını hesaplamak için iletim ağırlıklı ısı transferi problemlerini modelleyebilirsiniz. Ayrıca difüzyon, elektrostatik ve manyetostatik gibi standart problemlerin yanı sıra özel PDE’leri de çözebilirsiniz.

Kısmi Diferansiyel Denklem Araç Kutusu, STL veya mesh verilerinden 2D ve 3D geometrileri içe aktarmanıza izin verir. Üçgen ve dört yüzlü öğelerle otomatik olarak ağlar oluşturabilirsiniz. PDE’leri sonlu elemanlar yöntemini kullanarak çözebilir ve son işlem sonuçlarını araştırıp analiz edebilirsiniz.

Partial Differential Equation Toolbox