Medical Imaging Toolbox

Medical Imaging Toolbox, tanısal görüntüleme uygulamalarını tasarlamak ve test etmek için uygulamalar, işlevler ve iş akışları sağlar. Radyoloji görüntülerinin 3B oluşturma ve görselleştirme, multimodal kayıt ve segmentasyon ve etiketleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Araç kutusu ayrıca önceden tanımlanmış derin öğrenme ağlarını (Deep Learning Toolbox) eğitmenize olanak tanır.

Projeksiyonlu X-ray görüntüleme, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), ultrason (US) ve nükleer tıp (PET, SPECT) dahil olmak üzere çeşitli görüntüleme yöntemlerinden radyoloji görüntülerini içe aktarabilir, önceden işleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Medical Image Labeler uygulaması, AI iş akışlarında kullanım için 2D ve 3D etiketlemeyi yarı otomatik hale getirmenize olanak tanır. 2B görüntüler, 3B yüzeyler ve 3B hacimler dahil olmak üzere tıbbi görüntülerin çok modlu kaydını gerçekleştirebilirsiniz. Araç kutusu, uçtan uca bilgisayar destekli teşhis ve tıbbi görüntü analizi için entegre bir ortam sağlar.