LTE Toolbox

LTE Toolbox, LTE ve LTE-Advanced iletişim sistemlerinin tasarımı, simülasyonu ve doğrulanması için standart uyumlu işlevler ve uygulamalar sağlar. Sistem alet kutusu LTE algoritması ve fiziksel katman (PHY) gelişimini hızlandırır, altın referans doğrulama ve uygunluk testlerini destekler ve test dalga formu üretmeyi etkinleştirir. Sistem araç kutusu ile uçtan uca iletişim bağlantılarını yapılandırabilir, simule edebilir, ölçebilir ve analiz edebilirsiniz. Ayrıca, tasarımlarınız, prototiplerinizin ve uygulamanızın LTE standardına uygun olduğunu doğrulamak için bir uygunluk test tezgahı oluşturabilir ve yeniden kullanabilirsiniz. Ayrıca, çoklu girdi ve çıktılı (MIMO) anten iletimi ve UE- spesifik hüzmeleme fonksiyonları içerir.