Lidar Toolbox

Lidar Toolbox, lidar işleme sistemlerini tasarlamak, analiz etmek ve test etmek için algoritmalar, işlevler ve uygulamalar sağlar. Nesne algılama ve izleme, anlamsal bölümleme, şekil uydurma, lidar kaydı ve engel tespiti gerçekleştirebilirsiniz. Lidar Toolbox, bilgisayarla görme ve lidar işlemeyi birleştiren iş akışları için lidar-kamera çapraz kalibrasyonunu destekler.

PointSeg, PointPillars ve SqueezeSegV2 gibi derin öğrenme ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak özel algılama ve anlamsal bölümleme modellerini eğitebilirsiniz. Lidar Labeler Uygulaması, derin öğrenme ve makine öğrenimi modellerini eğitmek için lidar nokta bulutlarının manuel ve yarı otomatik etiketlenmesini destekler. Araç kutusu, Velodyne lidarlardan veri akışı yapmanızı ve Velodyne ve IBEO lidar sensörleri tarafından kaydedilen verileri okumanızı sağlar.