Filter Design HDL Coder

Filter Design HDL Coder, birleşik bir tasarım ve uygulama ortamı sağlamak için DSP System Toolbox ile entegre edilmiştir. Filtre Tasarımcısı uygulamasını veya Filtre Oluşturucu uygulamasını kullanarak MATLAB komut satırından veya DSP System Toolbox’tan filtreler tasarlayabilir ve VHDL ve Verilog kodu oluşturabilirsiniz. 

MATLAB Filter Design HDL Coder

Filter Design HDL Coder’a tasarım girişi, iki yoldan biriyle oluşturduğunuz nicelleştirilmiş bir filtredir: 

Filter Design HDL Coder, aşağıdakiler dahil birkaç önemli filtre yapısını destekler: 

  • Simetrik, anti-simetrik ve transpoze yapıları içeren ayrık zamanlı sonlu dürtü yanıtı (FIR) 
  • Doğrudan form I, II ve aktarılmış yapıları içeren ikinci dereceden bölüm (SOS) sonsuz dürtü yanıtı (IIR) 
  • Kademeli entegratör tarak (CIC) enterpolatör ve desimatör, doğrudan form FIR ve transpoze FIR çok fazlı enterpolatör ve desimatör, FIR tutma ve lineer enterpolatör ve FIR çok fazlı örnekleme hızı dönüştürücü yapıları içeren çok oranlı filtreler 
  • Filter Design HDL Coder, kademeli çoklu oranlı ve ayrık zamanlı filtrelerden HDL kodu oluşturabilir. Bu tek oranlı ve çoklu oranlı filtre yapılarının her biri, sabit noktalı ve kayan noktalı (çift hassasiyetli) gerçekleştirmeleri destekler. Ek olarak, FIR yapıları işaretsiz sabit nokta katsayılarını destekler.