DDS Blockset

DDS Blockset, Veri Dağıtım Hizmeti (DDS) ara yazılımına yayınlayan veya bunlara üye olan yazılım uygulamalarını modellemek ve simüle etmek için uygulamalar ve bloklar sağlar. Blok seti, Simulink®’de DDS tanımlarınızı yönetmenize, oluşturmanıza ve düzenlemenize izin veren bir DDS sözlüğü içerir. DDS uygulamaları için algoritmalar geliştirmek üzere başlangıç noktası olarak bir iskelet Simulink modeli oluşturmak için DDS spesifikasyonlarını XML dosyaları olarak içe aktarabilirsiniz.

DDS Blockset, örnekleri DDS’e yayınlama ve üye olma için, ilgili Hizmet Kalitesini (QoS) içerecek şekilde, bloklar sağlar. RTI Connext DDS ve eProsima Fast DDS ile tamamen entegre olarak çalışır. DDS Blockset, Simulink modellerinden (Embedded Coder ile) C kodu ve XML dosyaları üretir.