DO-178C

DO-178C standardı, havacılıkta emniyet kiritik yazılım geliştirmek için bir dizi hedef tanımlar. Bu süreçte MathWorks ürünleri kullanarak bu hedefleri gerçekleştirebilmek için bir doğrulama yaklaşımıyla riskleri ve eforu azaltabilirsiniz. MathWorks ürünleri kullanarak:

  • Alt ve üst seviye sistem gereksinimlerini iyileştirebilir ve yönetebilirsiniz,
  • Modelleme ve simülasyondan yararlanarak sistem mimarisini ve modellerinizi oluşturabilir ve bunları doğrulayabilirsiniz,
  • Gereksinimlerden testlere kadar testler ve uçtan uca izlenebilirlik yoluyla model ve kod kapsamlarını (model&code coverage) elde edebilirsiniz,
  • Model ve kod analiz süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz,
  • Biçimsel yöntemler (formal methods) kullanarak test süreçlerini en aza indirebilirsiniz.

Gereksinimleri ve İzlenebilirliği Yönetme

Endüstriyel Robotik ve Üretim Ekipmanları
Endüstriyel Robotik ve Üretim EkipmanlarıTasarımları Simüle Etme ve Doğrulama

 

Kod Metriklerini Analiz Etme

Endüstriyel Robotik ve Üretim Ekipmanları
Endüstriyel Robotik ve Üretim Ekipmanları
Gereksinim Tabanlı Doğrulama