Skip to main content

Enerji

Kamu Hizmetleri ve Enerji

Kamu hizmetleri ve enerji kuruluşlarındaki bilim adamları ve mühendisler, sistem analizi ve tasarımı, performans izleme, bakım ve iş süreçlerini optimize etme ve uyumluluk için MATLAB® ve Simulink® kullanmaktadır.

 • MATLAB ve Simulink ile şunları yapabilirsiniz:
 • Önceden oluşturulmuş fonksiyonları ve uygulamaları kullanarak sistem fizibilitesi ve şebeke entegrasyonu çalışmalarını gerçekleştirin 
 • Büyük veri setleri oluşturup gerçek zamanlı olarak analiz edin 
 • Makine öğrenmesi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak optimizasyon algoritmaları geliştirin 
 • Enerji ticareti ve risk yönetimi (ETRM) çözümleri geliştirme 
 • Geliştirilmiş kodu doğrudan gerçek zamanlı ve gömülü sistemlere dağıtın 

Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme  

Jeobilim uygulamalarında MATLAB’ ı, uzaktan algılamada görüntü işleme, dijial yükseklik modellerinin oluşturulması ve işlenmesi için kullanın. 
 
Çok çeşitli CBS ve coğrafi dosya formatlarını içe aktarabilir ve sinyal işleme, görüntü analizi ve eğri uydurma işlemleri için yüzlerce dahili işlevi kullanabilirsiniz. Uygulamalar, yeraltı ve yer üstü (overhead/UG) iletim dağıtım(T&G) ağlarının denetimi, bitki örtüsü yönetimi ve hata tanımlamayı içerir.
 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve DER Entegrasyon Çalışmaları

Simscape Electrical ™ ile yenilenebilir enerji kaynakları, depolama ve EV’ler gibi dağıtılmış enerji kaynaklarına (DER) yüksek oranda nüfuz eden bir sistemin performansını değerlendirin. Birden fazla operasyonel senaryoyu paralel olarak modelleyin, çalıştırın ve şebeke koduna karşı simüle edilmiş cevapları değerlendirin.
 

Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi (ETRM)

MATLAB ile enerji alım satımı ve risk yönetimi (ETRM) görevlerinizi, çoklu kaynaklardan enerji verilerini içe aktarmak ve görselleştirmek gibi işlemlerle kolaylaştırıp otomatikleştirebilir; makine öğrenmesi yöntemleri ile fiyat ve talep öngörüleri, gelir tahmini gibi işlemler için modeller geliştirebilir; ve risk değerlendirmesi için Monte Carlo simülasyonlarını çalıştırabilirsiniz.
 
Tahmin modellerinizi kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerine ve bulut sistemlerine dağıtarak bunları bölgesel toptan elektrik pazarlarına, meteorolojik veri ve diğer veri akışı servislerine bağlayın. MATLAB API, iş akışınızın her bölümü için en iyi dili veya platformu seçmenize olanak tanır. Python® ve Excel® gibi diğer programlardan MATLAB algoritmalarını çağırabilir ve bu modelleri Power BI, Cloudera® ve Hadoop® gibi sistemlere dağıtabilirsiniz.

Enerji Yönetim Sistemleri (EMS)

Şebeke modernizasyonu rüzgar ve güneş gibi değişken üretim varlıkları ile güç sistemi karmaşıklığını artırmış ve enerji depoları, şebeke ölçekli bataryalar gibi yeni kontrol edilebilen sistemler eklemiştir.
Bir enerji yönetim sistemi (EMS) geliştirmek için tahmin etme, öngörü ve optimizasyon tekniklerini birleştiren Model-Tabanlı Tasarımı kullanın. 
 
Veri-tabanlı ve fizik-tabanlı model inşa etmek, donanım performansını modelleyip simule etmek, donanımı optimal olarak kontrol edebilmek için algoritmalar tasarlamak ve gömülü sistemlere algoritmalar geliştirebilmek için MATLAB ve Simulink kullanın.  

Kimyasallar ve Petrokimyasallar

Proses mühendisleri, gerçek zamanlı sensör verilerini analiz etmek, kontrol stratejileri uygulamak, büyük veriye ve makine öğrenimine dayalı tahmin edici bakım sistemleri yaratmak ve için MATLAB® ve Simulink® kullanıyor. MATLAB ve Simulink proses mühendislerine ;
 • Yüksek hızlı sensör verilerine sayısal teknikler uygulayarak tahmini bakım sistemleri geliştirmek
 • İşlem sorunlarını gidermek için geçmişten öğrenmeyle makine öğrenimini kullanmak
 • Süreç performansını artırmak için veri modellemeyi kullanmak
 • Gelişmiş öngörülü kontrol (APC) stratejileri geliştirmek ve uygulamak
 • Veri bilimcilerine veya BT personeline bağlı olmadan dijitalleşmeyi benimsemek 

konuları ile ilgili yardımcı olmaktadır.      

 
 

Varlıkları Tahmin Edici Bakım ve Sinyal İşleme ile Optimize Edin 

MATLAB, ekipmanınızın belirli operasyonel ve mimari profiline göre özelleştirilmiş öngörücü bakım algoritmaları geliştirmenize yardımcı olabilir. MATLAB, ekipmanın operasyonel ve mimarı yapısına uygun olarak özelleştirilmiş tahmin edici bakım algoritmaları geliştirmenize yardımcı olur.  
Durum göstergeleri tasarlamak ve ekipmanınızın kalan kullanım ömrünü tahmin etmek için Predictive Maintenance Toolbox ™ kullanın.
Signal Processing Toolbox’ı kontrol döngülerinin performansını otomatik olarak izlemek, korozyonun boyutunu uzaktan belirleme ve sızıntıların yerini ve boyutunu saptamak için kullanabilirsiniz.

Veri Modelleme ile Süreç İyileştirme

Proses performansını etkileyen bağımsız sürüş değişkenlerini belirlemek için MATLAB’daki çok değişkenli analiz araçlarını kullanın.
System Identification Toolbox™ , özelliklere ve ilkelere bakılarak modellenmesi kolay olmayan dinamik sistemleri yaratmanıza ve kullanmanıza olanak tanır.Araç kutusu çevrimiçi parametre ve durum tahminini de etkileşimli olarak gerçekleştirmenizi sağlar.

Petrol ve Gaz

Petrol ve gaz endüstrilerindeki jeobilimciler ve mühendisler MATLAB® ve Simulink® ürünlerini;

 • Sondaj ekipmanlarını modellemek ve optimize etmek
 • Optimum delme konumlarını belirlemek için sismik verileri analiz etmek 
 • Değerlendirme ve risk analizi için Monte-Carlo simülasyonlarını çalıştırmak
 • Petrol ve gaz rezervlerinin ömrünü uzatan rezervuarları modellemek
 • Analitik çözümlerini GPU gruplarına ve bulut sistemlerine ölçeklemek için tercih etmektedir. 

Yerbilimi, Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme

Dijital yükseklik modellerinin işlenmesi, üretilmesi, uzaktan algılamada görüntü işleme gibi jeobilim uygulamaları için MATLAB kullanın.
Stratigrafik karakterizasyon algoritmaları da geliştirebilirsiniz.
 
Geniş aralıklı CBS ve coğrafi dosya formatlarını içeri aktarıp ve yüzlerce dahili sinyal işleme, görüntü analizi ve eğri uydurma fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
 
Sismik özellik tanıma ve karmaşık cisimleri seçmek gibi yorucu sismik yorumlama aktiviteleri için derin öğrenmede sismik özellik tanımayı kullanarak zaman kazanın.
Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.