Biyoteknoloji ve İlaç

Biyoteknoloji ve ilaç şirketlerindeki araştırmacılar, ilaç keşfi, geliştirme, klinik araştırmalar ve üretim boyunca veri analizi ve modelleme yapmak için MathWorks ürünlerini kullanıyor. MathWorks yazılımı, aşağıdakileri içeren esnek, entegre bir ortam kapsayan uygulama alanları sağlar:

 • Farmakokinetik ve farmakodinamik (PK / PD) modelleme
 • Biyolojik görüntü işleme
 • Biyoistatistik
 • Biyoinformatik
 • Biyokimyasal modelleme ve sistem biyolojisi
 • Proses analitik teknolojisi (PAT)

Herhangi bir programlama uzmanlığı seviyesindeki farmasötik araştırmacılar, hem grafik hem de komut satırı işlevselliği yoluyla analiz, görselleştirme ve modelleme yapabilirler. Komut dosyası oluşturma sistemleri, hesaplama iş akışlarının doğrudan otomasyonunu sağlar.

Klinik Öncesi Araştırma ve Geliştirme

Klinik Öncesi Araştırma ve Geliştirme

MathWorks ürünleri, ilaç belirleme ve geliştirme süreci boyunca, hedef belirleme ve onaylamanın yanı sıra potansiyel müşteri belirleme ve optimizasyon da dahil olmak üzere ilaç hedeflerini ve adaylarını tanımlamak ve doğrulamak için kullanılır. MATLAB® platformundan yararlanarak araştırmacılar aşağıdakilerden faydalanır:

 • Biyoanalitik, istatistik, dizi analizi, mikrodizi analizi, yüksek içerik taraması, yol analizi ve görüntü işleme gibi araştırma alanlarını incelemek için tek bir entegre ortam
 • Yüksek verimli hesaplama için paralel, dağıtılmış ve 64 bit bilgi işlem
 • Otomatik rapor oluşturma ve uygulama dağıtımı
 • İşlevselliğe grafiksel ve programlı erişim
 • İş akışı adımlarını otomatikleştirme yeteneği

Klinik Öncesi ve Klinik Çalışmalar

Araştırmacılar, klinik öncesi ve klinik araştırmalarda ilaç güvenliğini, dozajını ve etkinliğini değerlendirmek için MathWorks araçlarını kullanır. Esnek, özelleştirilebilir bir platformda, araştırmacılar ADME ve doğrusal olmayan karışık efektler (NLME) modellemesi dahil olmak üzere modellemeden analize tüm iş akışını uygular.

MathWorks farmakokinetiği ve farmakodinamiği (PK / PD) modelleme ortamı olan SimBiology®, PK / PD modellemesi ve analizini programlama deneyimi az olan veya hiç olmayan araştırmacılar için bile erişilebilir kılan nokta ve tıklama araçları sağlar. Araştırmacılar, sektörde test edilmiş bir simülasyon çözücü paketine erişebilir ve PK / PD modellemesini paralel hesaplama, istatistik ve optimizasyon gibi diğer işlevlerle entegre edebilir.
 
MathWorks araçlarını klinik araştırmalarda kullanırken, bilim adamları düzenleyici yönergeleri karşılamaya yardımcı olmak için veritabanı entegrasyonu ve rapor oluşturma gibi yeteneklerden yararlanabilirler.
Klinik Öncesi ve Klinik Çalışmalar
İlaç Üretimi

İlaç Üretimi

İlaç üretim genellikle, üretim tesislerinde kullanılan geleneksel endüstriyel kontrol sistemlerinde kolayca programlanmayan özel proses kontrol stratejileri ve analitiklerinin geliştirilmesini içerir.

MathWorks yazılımı, toplu iş ve sürekli işlem izleme ve modele dayalı ve çok değişkenli istatistiksel süreç kontrolü için donanımdan bağımsız uygulamalar geliştirme yetenekleri sağlar. Bu, bilim insanlarının ve mühendislerin tasarım değişikliklerinin yapılması daha kolay ve daha ucuz olduğu süreç aşama stratejisini ve analitiğini erken aşamalarda doğrulamasına yardımcı olur. Özel yetenekler şunları içerir:

 • C kodu ve .NET uygulamaları oluşturma
 • Proses izleme için bağımsız veya web uygulamaları oluşturma
 • Veritabanlarından, OPC üzerinden ve doğrudan cihazlardan veri erişimi
 
Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.