Skip to main content

PID Ayarı

PID Ayarı Nedir?

PID kontrolcü kazançlarını otomatik olarak ayarla

PID ayarı, istenen performansı elde etmek ve tasarım gereksinimlerini karşılamak için bir PID kontrolcünün oransal, integral ve türev kazançlarının değerlerini bulma işlemidir.

PID Kontrolcüleri Nasıl Ayarlanır?

PID kontrolcülerini ayarlamak için birkaç yaklaşım vardır:

  • Manuel, kontrol teorisi bilginizi kullanarak
  • Yerleşik yöntemlere dayalı, kural tabanlı
  • Yazılım kullanılarak otomatik olarak

PID Ayarı için Manuel ve Kural Tabanlı Yöntemleri Kullanma

Açık döngü transfer fonksiyonunu kullanmak gibi manuel ayarlama yöntemleri, kontrol teorisi bilginize dayanır. Bu yaklaşım, hem yinelemeli hem de zaman alıcı olma eğilimindedir ve donanımda kullanılırsa hasar görme riski olabilir. Kurala dayalı yaklaşımlar da manueldir, ancak bunun yerine Ziegler-Nichols ve Cohen-Coon gibi kanıtlanmış yöntemlerle kişilerin çalışmalarını kullanın. Kurala dayalı yöntemlerin bir sınırlaması, dengesiz sistemler, üst düzey sistem modeller veya gecikme süresi çok az olan veya hiç olmayan sistem modeller gibi belirli sistem modellerini desteklememeleridir.

PID Kontrolcü Kazançlarını Otomatik Olarak Ayarlama

En uygun sistem tasarımını elde etmek ve tasarım gereksinimlerini karşılamak için, geleneksel kural tabanlı yöntemlerin iyi işleyemediği sistem modelleri için bile yazılım araçlarını kullanarak PID kontrolcülerini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik bir PID ayarı iş akışı şunları içerir:

  • Giriş-çıkış test verilerinden sistem modelini belirleme
  • PID kontrolcülerinin modellenmesi (örneğin, MATLAB®’de PID nesneleri kullanılarak veya Simulink®’te PID kontrolcü blokları kullanılarak)
  • PID kontrolcü kazançlarını otomatik olarak ayarlama ve tasarımınıza etkileşimli olarak ince ayar yapma
  • Toplu modda birden çok kontrolcü ayarlama
  • Tek girişli tek çıkışlı PID kontrolcülerinin yanı sıra çoklu devre PID kontrolcü mimarilerinin ayarlanması

Otomatik PID ayarı hakkında daha fazla bilgi edinmek için MATLAB ve Simulink ile kullanım için Control System Toolbox™’a bakın.

Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.