Motor Modelleme ve Simülasyon

Simulink ve Simscape ile motorları ve motor sürücülerini farklı doğruluk seviyeleriyle modelleyin ve simüle edin

Motor modelleme ve motor simülasyonu, sistem düzeyinde performans analizinden ayrıntılı elektrikli motor sürücü tasarımına kadar çeşitli görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olur. Her görev, motor modelinde ve motor simülasyonunda yakalanmak için farklı fiziksel etkiler gerektirir. Motor sürücü tasarımcılarının, kayıpları en aza indirirken sürücü tasarım parametrelerini optimize etmek için sonlu eleman analizi (FEA) verilerini içe aktarmaları gerekebilir. Sistem mühendisleri genellikle motor simülasyonunu hızlandırmak ve bir motor sürücüsünün sistem düzeyinde performansını analiz etmek için mekanik ve elektrik gücünü dengeleyen daha soyut motor modellemeye güvenirler.

Simulink® ve Simscape™, motor modelleme ve motor simülasyonu için çoklu aslına uygunluk seviyelerini destekler:

Sistem tasarımı:

  • Darbe genişliği modülasyonu (PWM) veya güç elektroniği anahtarlaması yok
  • Basitleştirilmiş dinamikler
  • Enerji tabanlı, sabit durum eşdeğeri ve verimlilik haritası modellemesi

Kontrol tasarımı:

  • İdeal anahtarlama
  • Toplu parametre modelleme
  • Doğrusal tork-akım ilişkisi

Motor sürücü tasarımı:

  • İdeal olmayan anahtarlama – güç yarı iletkenlerinin fizik tabanlı modellemesi
  • Doygunluk – akıma ve/veya rotor açısına doğrusal olmayan bağımlılık
  • Uzamsal harmonikler – akı bağlantısındaki dişli ve harmoniklerin neden olduğu tork dalgalanması dahil

Hızlı motor simülasyonu için, tablo halindeki kayıp bilgilerini bir sistem tasarım düzeyindeki motor modeline entegre edebilir ve tasarımınızın davranışını daha büyük bir sistemin parçası olarak kontrol ederken yine de genel sistem verimliliğini doğru bir şekilde tahmin edebilirsiniz. Kalıcı mıknatıslı senkron motor modellemesi için kontrol tasarımı doğruluk seviyesini kullanarak hibrit bir elektrikli araç için kavram kanıtı olan bir elektrikli tahrik kontrol stratejisi geliştirebilirsiniz. Ölçülen verilere dayalı olarak parametre değerlerini tahmin ederek gerçekçi motor simülasyon davranışı sağlayabilirsiniz. Farklı yük seviyeleri altında manyetik doygunluğu veya parametre değişikliklerini hesaba katmak için, motor sürücü tasarım doğruluk seviyesini kullanarak motor modelinizde doğrusal olmayan bir akı-akım ilişkisini tanımlayan FEA verilerini dahil edebilirsiniz. En yüksek aslına uygun motor simülasyonu, tork dalgalanması hafifletme algoritmalarının geliştirilmesini kolaylaştırmak ve sürücü tasarımını optimize etmek için uzamsal harmoniklere ilişkin ek FEA verileri kullanılarak elde edilebilir.