Clarke ve Park Dönüşümleri

Motor kontrolü için Clarke ve Park dönüşümlerini uygulayın

Clarke ve Park dönüşümleri, üç fazlı AC makinelerin alan yönelimli kontrolünde yaygın olarak kullanılır. Clarke dönüşümü, üç fazlı bir sistemin (abc çerçevesindeki) zaman alanı bileşenlerini ortogonal durağan bir çerçevedeki (αβ) iki bileşene dönüştürür. Park dönüşümü, αβ çerçevesindeki iki bileşeni ortogonal dönen bir referans çerçevesine (dq) dönüştürür. Bu iki dönüşümü ardışık bir şekilde uygulamak, AC akım ve gerilim dalga biçimini DC sinyallerine dönüştürerek hesaplamaları basitleştirir.

Alan odaklı kontrol geliştirme ve uygulama için verimli bir süreç, kontrol algoritmalarının bir simülasyon ortamında tasarlanmasını ve test edilmesini ve gerçek zamanlı test ve uygulama için C veya HDL kodunun üretilmesini içerir.

Motor kontrol mühendisleri Simulink®’i şu amaçlarla kullanabilir:

  • Senkron ve asenkron üç fazlı makineler dahil olmak üzere invertör güç elektroniği ve çeşitli motor tiplerini modelleyin ve simüle edin.
  • Clarke ve Park dönüşümlerinin hesaplama açısından verimli uygulamaları dahil olmak üzere motor kontrol algoritmaları tasarlayın ve simüle edin.
  • Normal ve anormal çalışma senaryoları altında sistem performansını test etmek için motor, invertör ve kontrolörün kapalı döngü simülasyonlarını çalıştırın.
  • Hızlı prototipleme, döngüde donanım testi ve üretim uygulaması için otomatik olarak ANSI, ISO veya işlemci için optimize edilmiş C kodu ve HDL oluşturun.

Clarke ve Park dönüşümü ile uygulanan PMSM akım denetleyici modeli.