Enerji

FİGES Mühendislik olarak enerji sektöründe birçok çalışmamız bulunmaktadır.

Nükleer Enerji

FİGES’in Nükleer teknolojiye girme kararı, 24 Aralık 2015 tarihinde Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapılan Toryum Ender Topraklar Platformu (http://toryumendertopraklarplatformu.blogspot.com/) 3.Çalıştayı sonrasında filizlenmiştir. FİGES Yönetim Kurulu Başkanı, Dr. Tarık Öğüt ile nükleer yakıt ve nükleer malzemeler konusunda çalışmaları ile tanınan Dr. Reşat Uzmen 2016 yılı başından itibaren, toryumu en verimli şekilde kullanan nükleer enerji sistemi olarak “Ergimiş Tuz Reaktörü – ETR” teknolojisi olduğunda fikir birliğine vararak yurt dışında ETR çalışmaları yürüten kuruluşlar, şirketler, araştırma merkezleri ile temas kurma çalışmalarına başlamışlardır. TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli bilimsel kuruluşlara toryum yakıt çevrimli ETR’nin neden Türkiye için önemli olduğunu açıklayan birçok seminer düzenlenmiştir.

Samofar Projesi

Avrupa’dan çeşitli kuruluşların katılımcı olduğu AB projesi SAMOFAR projesi koordinatörü yapılan görüşmeler sonucu FİGES’in SAMOFAR projesinde aktif gözlemci statüsüyle, TÜBİTAK ile birlikte somut bir iş paketi çerçevesinde yer alması kabul edilmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi içintıklayınız. 

Nadir Toprak Elementleri ve Toryum

Türkiye’nin sahip olduğu geniş nadir toprak elementlerinin ve toryum cevherlerinin değerlendirilmesi çalışmaları, Ergimiş Tuz Reaktörlerinde kullanılacak olan Toryumun üretilmesine imkân verdiğinden FİGES de kendi payına düşeni yapmak üzere bu konudaki çalışmalara katılmakta tereddüt etmeyerek sahip olduğu teknoloji altyapısıyla katkılarını sunmaya devam etmektedir. Nitekim bu kapsamda FİGES ilgili çalıştaylara ve kamu kuruluşlarının düzenlediği çalışma gruplarına dâvetli olarak katılım sağlamıştır. Konu hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

Enerji Yönetim Sistemleri

Şebeke modernizasyonu rüzgar ve güneş gibi değişken üretim varlıkları ile güç sistemi karmaşıklığını artırmış ve enerji depolarışebeke ölçekli bataryalar gibi yeni kontrol edilebilen sistemler eklemiştir. Bir enerji yönetim sistemi (EMS) geliştirmek için tahmin etmeöngörü ve optimizasyon tekniklerini birleştiren Model-Tabanlı Tasarımı kullanın. 

Veri-tabanlı ve fizik-tabanlı model inşa etmek, donanım performansını modelleyip simule etmek, donanımı optimal olarak kontrol edebilmek için algoritmalar tasarlamak ve gömülü sistemlere algoritmalar geliştirebilmek için MATLAB ve Simulink kullanın. http://test.figes.com.tr/matlab-simulink/sektorler/enerji/

Petrol ve Gaz

Proses mühendisleri, gerçek zamanlı sensör verilerini analiz etmek, kontrol stratejileri uygulamak, büyük veriye ve makine öğrenimine dayalı tahmin edici bakım sistemleri yaratmak ve için MATLAB & Simulink kullanırlar. ARGE DERGİSİ Petrol ve Gaz konulu 27. Sayısını inceleyebilirsiniz.