Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

FİGES, IV. Nesil nükleer reaktörlerden Toryum yakıt çevrimli Ergimiş Tuz Reaktörü’nü (ETR) Türkiye’ye kazandırmak ve bu alanda öncü kuruluş niteliğini sürdürmek maksadıyla çeşitli bilimsel ve teknik toplantılar düzenlemekte ve bu tür toplantılara katılmaktadır.

Amacımız Türkiye’de siyasî, bilimsel ve akademik çevrelerde olduğu kadar, sanayi kuruluşlarımızda da ETR konusunda farkındalık yaratmak, yurtdışında da benzer çevrelere Türkiye’nin kararlılığını göstermektir.

2016 ve 2017 yıllarında TÜBİTAK-MAM yetkililerine ETR’ler, toryum kullanımı, ETR projesinin Türkiye’de gerçekleşmesi hakkında “Yol Haritası” çalışması sunulmuş ve ilgililerle birlikte çeşitli proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ile TÜBİTAK arasında ETR konusunda ortak çalışmalar yapılması ve FİGES’in katkılarının belirlenmesi maksadıyla 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde TÜBİTAK ve FİGES yetkililerinden oluşan bir heyetle CNRS-Grenoble laboratuvarları ziyaret edilmiş, çalışma planı üzerinde durulmuştur.

2017 Temmuz ayında SAMOFAR projesi Yaz Toplantısına TÜBİTAK yetkilileri ile birlikte katılım sağlanmış ve ısı değiştirici tasarımı hakkındaki çalışmalarımız sunulmuştur.

TÜBİTAK ile yürütülen çalışmalar sonucunda, Türk nükleer uzmanların ETR türleri konusunda fikir sahibi olmaları ve görüşlerini belirlemeleri amacıyla 3-4 Aralık 2017 tarihilerinde Marmara Araştırma Merkezi’nde ETR Teknoloji Belirleme Çalıştayı FİGES’in de katkılarıyla organize edilmiştir.

  • Kendi alanlarında tanınmış çeşitli üniversitelerden ve FİGES’ten Türk nükleer uzmanlar, TÜBİTAK uzmanları ve TAEK temsilcilerinden oluşan bir heyete yabancı uzmanlar (Fransa CNRS-Grenoble) tarafından bir tam gün boyunca seminer verilmiş, ETR’ler, toryum kullanımı gibi konular ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
  • İkinci gün sadece Türk uzmanlar aralarında tartışarak ETR türü hakkında görüş bildirmişlerdir (https://mam.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ergimis-tuz-reaktoru-teknoloji-belirleme-calistayi)

V. Uluslararası Nükleer Güç Santralları Zirvesi’ne (INPPS 6-7 Mart 2018) FİGES tanıtım odası açarak katılım sağlamıştır. Büyük ilgi gören Nükleer Teknoloji faaliyetleri hakkında çok sayıda yerli-yabancı yetkililere bilgi verilmiş; ikili iş birliklerinin temeli atılmıştır.

Trakya Üniversitesi tarafından 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde Edirne’de düzenlenen 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumuna, FİGES Nükleer Teknoloji Direktörü Dr. Reşat Uzmen ile Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi ve FİGES danışmanı Prof. Dr. L. Berrin Erbay’ın birlikte hazırladıkları “Toryum – Ergimiş Tuz Reaktörleri (Th-ETR): Dünya ve Türkiye’deki Son Gelişmeler” konulu bildiri ile katılım sağlanmıştır.

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan dâvet sonucu Nükleer Teknoloji Direktörü Dr. Reşat Uzmen, Enstitü öğretim üyelerine 9 Mayıs 2018 günü “Toryum Yakıt çevrimli Ergimiş Tuz Reaktörleri Semineri” vermiştir.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü’nün yürüttüğü TÜBİTAK projesi kapsamında 10-11 Mayıs 2018’de, Kuşadası’nda düzenlenen “Toryum ve Nadir Toprak Elementlerinin Ayrılması Çalıştayı”na dâvet edilen FİGES Nükleer Teknoloji Direktörü Dr. Reşat Uzmen, “Türkiye Toryum ve Nadir Toprak Elementlerin kaynakları ve Ayırma Çalışmaları” konulu bir sunumla katılmıştır.

Uluslararası Nükleer Santrallar Zirvesi sırasında ilişki kurulan Almanya Federal Reaktör Güvenliği Kuruluşu (GRS) ile daha ileri düzeyde iş birliği sağlanması için GRS tarafından yapılan dâvet üzerine Garching-Münih’te yer alan Merkezi’nde 30 Mayıs 2018 tarihinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

3-5 Temmuz 2018’de Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nde (KIT) gerçekleştirilen SAMOFAR Yaz toplantısı sonunda KIT kampüsünde yer alan ve ergimiş toryum, plütonyum ve uranyum tuzlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar da yapan Avrupa Birliği-Euratom Ortak Araştırma Merkezi (JRC-Karlsruhe) laboratuvarları FİGES ve TÜBİTAK uzmanlarının yer aldığı grup tarafından ziyaret edilmiştir.

Bu yılki toplantısı 16-18 Ekim 2018 tarihlerinde Paris’te yapılan 4. Nesil İleri Reaktörler Forumu (GIF) Sempozyumu’na FİGES ve TÜBİTAK yetkilileri olarak katılım sağlanmıştır. İleri Reaktör sistemlerinin “kendiliğinden güvenli, sürdürülebilir ekonomik özellikleri olan, değişik güç boyutlarında imal edilebilen, enerji çıktısının farklı sanayi dallarında kullanılabilir olması, işletme koşullarının esnek olması ve yakıt (uranyum, toryum) temini bakımından problemli olmaması” gibi özellikleri bir defa daha ortaya konmuştur. Sempozyumu takiben GIF yönetim kurulu ile TÜBİTAK yetkilileri arasında Türkiye’nin GIF’e üye olması konusunda görüşmeler de gerçekleştirilmiştir. (https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_9260/public).

International Thorium Energy Organisation kuruluşu tarafından 2010’dan beri farklı kentlerde yapılan Uluslararası Toyum Enerjisi Konferansı (IThEC-2018) bu yıl 29-31 Ekim tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmiştir. Konferansın konuları ve ETR geliştiriciler ile bilimsel çalışma yapanların bir arada bulunması bakımından FİGES bu yılki konferansa katılma kararı almıştı. Yapılan sunumlardan ve karşılıklı görüşmelerden anlaşılan, Türkiye gibi bir ülke için en büyük avantaj, âdeta bir kulüp olan “toryum yakıt çevrimli-ETR” tasarımcıları ve geliştiricileriyle birlikte “kendi ETR teknolojisini” geliştirme, bütün yakıt çevrimini yapabilme, özel alaşım geliştirebilme imkânına sahip olmasıdır. (http://www.thoriumenergyworld.com/talks.html)

Önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da “Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi”ne katılım sağlanmıştır. Sektör temsilcisi birçok ulusal veya uluslararası kuruluş ile ilişkiler geliştirilmiştir.

4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Hollanda’nın Delft şehrinde gerçekleştirilen SAMOFAR Projesinin kapanış toplantısına katılım sağlanmış ve son tasarım sonuçlarımız sunulmuştur.

Nükleer güvenlik alanında Teknik Destek Organizasyonu (TSO) olarak faaliyet gösteren, Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarının yer aldığı ETSON (European Technical Safety Organisations Network) organizasyonunun her yıl düzenlediği ve uluslararası bilgi paylaşımında bulunulduğu etkinliğin 2019 yılındaki serisi 4-5 Kasım tarihlerinde GRS’nin sahipliğiyle Almanya-Köln’de EUROSAFE2019 adıyla gerçekleştirilmiş ve 250’den fazla uzmanın katıldığı bu etkinliğe, Türkiye’den nükleer alanda yatırımları bulunan FİGES AŞ katılım sağlamıştır. Bu etkinlik ile Avrupa’nın ve dünyanın en güçlü TSO firmaları ile etkileşimlerde bulunulmuştur. Nükleer güvenlik anlamında dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden FİGES, bu etkinlikte birçok organizasyon temsilcisi ile doğrudan ilişki kurmuştur.

Nükleer sanayideki iş fırsatlarının konuşulduğu Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük nükleer sanayi platformu olan “Nükleer Santraller III. Fuarı ve VII. Zirvesi (NPPES)” etkinliğine her yıl olduğu gibi 2020 yılında da stantla katılım sağladık.

9 Mayıs 2020 tarihinde FİGES AŞ’nin katkı ve organizasyonu ile geniş çaplı bir nükleer webinar düzenlenmiştir. Alanında uzman nükleer sektör temsilcilerinin davet edildiği bu etkinlikteki amaç, ETR teknolojisini ilgililere tanıtmak ve bu konuyu tartışmak olmuştur. Katılımcılar nezdinde büyük beğeni toplayan etkinliğimizde hem bilimsel içerikli sunumlar gerçekleştirilmiş hem de katılımcıların görüşlerine yer verilmiştir.

Kurumsal e-bültenimize abone olarak FİGES hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyal Medya'da FİGES
FİGES Facebook
FİGES Twitter
FİGES Linkedin
FİGES Instagram

© FİGES A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ordek.co.