İndirgenmiş Model (ROM)

İndirgenmiş modeller (Reduced Order Model – ROM), tam bir 3D simülasyona kıyasla doğruluktan ödün vermeden simülasyon sürenizi önemli ölçüde hızlandırabilir. ROM’lar, gereken çözüm süresini veya depolama kapasitesini azaltmak amacıyla oluşturulan, tam sistemin temel davranışlarını ve baskın etkilerini koruyan basitleştirilmiş versiyonlarıdır.

ROM’ların, mühendislere ve tasarımcılara birçok yönden yardımcı olabilecek özellikleri vardır:

  • Kullanım kolaylığı
  • Gerçek zamanlı simülasyonlar oluşturabilme
  • Düşük depolama alanı ihtiyacı
  • Büyük sistem simülasyonlarının verimli bir şekilde modellenmesi