Stateflow for Logic-Driven System Modeling

Training Objectives

This two-day course shows how to implement complex decision flows and finite-state machines using Stateflow®. The course focuses on how to employ flow charts, state machines, truth tables, and state transition tables in Simulink® designs. Topics include:

  • Flow charts
  • State machines
  • Hierarchical state machines
  • Parallel state machines
  • Events in state machines
  • Functions in state machines
  • Truth tables
  • State transition tables
  • Component-based modeling

Prerequisites

MATLAB Fundamentals and Simulink for System and Algorithm Modeling

“ Eğitimlerimiz kontenjan ile sınırlıdır. Yeterli katılım sağlanmadığında eğitim açılmayacaktır.”

 “ Eğitim saatleri esnek olmakla birlikte, genellikle 09:00 –17:00 saatleri arasında uygulanmaktadır. “

“ Yeterli devamlılığı sağlayan katılımcılara, eğitim sonunda “Katılım Belgesi” verilmektedir. ”