Santor A.Ş., Figes A.Ş ve Fransa’da mühendislik hizmetleri veren Sherpa Engineering tarafından ortak olarak kurulmuş bir ekiptir. Hem Sherpa Engineering hem de Figes A.Ş’nin sahip olduğu bilgi birikimine sahip olan ekibimiz Sherpa Engineering tarafından geliştirilen projelerde ve Sherpa Engineering müşteri profiline hizmet vermektedir. 

Müşterilerine, sistem mühendisliği, kontrol sistemi tasarımı ve doğrulama için modellere ve özel toolboxlara dayalı bir metodoloji uygulama konusunda destek vermektedir.

Faaliyetlerimiz

Model tabanlı yazılım geliştirme ortamında oluşturulmuş;  kontrol yazılımının test, doğrulama, sınama süreçlerinden geçirilmesi, tüm model tabanlı tasarım modelleri için güncellenen yazılım versiyon farklılıklarının incelenmesi, fonksiyonel yazılım farklılıkların tespit edilmesi, iyileştirilmelerin sağlanması ve raporlanması hizmeti verilmektedir. Her bir alt yazılım fonksiyon bloğu için otoritenin beklentisine uygun test yöntemleri uygulanarak süreç optimizasyonu odaklı bir metodoloji takip edilmektedir.

Böylece ürün geliştirme sürecine uyumlu dinamik gelişen alt sistem yazılım versiyon güncellemeleri en güvenilir şekilde gözlemlenir ve raporlanır. Oluşturulacak metodoloji ve izlenecek yöntem adımları sayesinde modeller üzerinde gereksinimlere uygun işlevlerin yerine getirilip getirilmediği test edilir, fonksiyonel yazılım testleri çeşitli istatistiksel metrikler üzerinden raporlanır.

Mühendislik disiplinlerinin aynı dili konuşabilmesine olanak sağlayan blok akış şemaları kullanılmakta, bu sayede matematiksel ve mantıksal karar verme süreçleri model tabanlı yazılım programlarına entegre edilerek çıkacak problemlerin hata ayıklama süreci kısaltılmakta ve ürünün pazara çıkış sürecine hız kazandırılmaktadır.

Özetle;

Sistemlerin, alt sistem ve yazılım gereksinimlerine göre dağılımı: Ihtiyaç analizi, tasarım, gereksinimlerin taslağının hazırlanması.

Sistemin tüm yaşam döngüsü boyunca bildirilen sorunlar (PR):

  • Teknik problem çözme
  • Gereksinimlerin gelişimi

Sistem testleri : Prosedür sayfaları yazmak, testi bir test güzergahında yapmak, testleri incelemek, yapılan çalışmayı doğrulamak, PR’leri kaldırmak

Fonksiyonel Doğrulama :  Bir logic yada modelin birim, işlevsel ve entegrasyon doğrulaması.

Sistem ve yazılım izlenebilirliği: Sistem ve yazılım gereksinimleri arasındaki tutarlılığın ve kapsamın doğrulanması hizmeti verilmektedir.

Hizmet verdiğimiz başlıca sektörler

Otomotiv Sektörü

Isı motoru , yakıt hücresi , elektrikli ve hibrit güç aktarım sistemleri ve ADAS gibi araçlarda kullanılan sistemlerde uzmanlık sağlamaktadır. Otomotiv endüstrisi için Matlab- Simulink  ortamlarında kontrollü sistemler konusunda çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. PSA-OPEL Groupe ve Renault gibi otomobil üreticileriyle , tasarım ve fonkisyonel doğrulama projelerinde , elektronik sistemlerin geliştirilmesinde hizmet verilmiştir.

Bu alanda çalışmalar yapılan alt sistemler:

  1. Yanmalı motor ve turbo makineler
  2. Yakıt hücresi
  3. Soğutma sistemi
  4. Elektrikli ve hibrit araç
  5. Batarya yönetim sistemleri
  6. HVAC sistemi
  7. Araç dinamikleri
  8. ADAS sistemi

Enerji Sektörü

Enerji yönetimi ve termal yönetim sistemleri

Endüstri

Endüstriyel süreçlerin kontrolü ve özel süreçlerin kontrolü

Uzmanlık alanlarımız