TURQUALITY® Yetkilendirilmiş Danışman

2006/4 Sayılı Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51. maddesi a bendine göre yetkilendirilmiş danışman firmalar ( Yazılım/Lisans ve Bilişim Danışmanlığı )

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından "yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından" satın alacakları giderleri , %50 oranında desteklenmektedir.

TURQUALITY® Yetkilendirilmiş Danışman, FİGES A.Ş.

Web sitesi: http://www.turquality.com/

TURQUALITY® Yetkilendirilmiş Danışman, FİGES