Raylı Sistemler

Raylı Sistemler

FİGES, raylı sistemleri ve alt sistemlerinde,

 • Sistem ve parça tasarımı hizmetleri (2D ve 3D),
 • Sistem ve alt sistem tasarım, analiz ve prototip imalatı,
 • Test ve ölçüm sistemleri tasarımı ve ilgili mühendislik hizmetleri,
 • 2D ve 3D CAD Çalışmaları,
 • Alt sistem tasarım, analiz ve prototip imalatı,
 • Vagon analiz ve tasarımı,
 • Çarpışma simülasyonları,
 • Vagon Analiz ve Tasarımının altına Vagon Mukavemet ve Yorulma Analizleri,
 • Lokomotif Kabini Analiz ve Tasarımı,
 • Lokomotif Kabini Mukavemet ve Yorulma Analizleri,
 • Monoray ve Monoray Köprülerinin Hesaplamaları

gibi çalışmalarda mühendislik hizmeti (tasarım, analiz ve prototip imalatı), eğitim ve yazılım tedariği sağlamaktadır.

Kayılı Seminer: