FİGES, Otomotiv

Otomotiv

FİGES, komple araç ve alt sistemlerinde,

  • Sistem ve parça tasarımı (2D ve 3D),
  • Sistem ve alt sistem tasarım, analiz ve prototip imalatı,
  • Test ve ölçüm sistemleri tasarımı,
  • Sonlu Elemanlar Analizleri (FEA) ile çeşitli parça ve sistemlerde (aktarma organları, motor takıntıları, şasi, süspansiyon, egzoz sistemleri v.s.) mukavemet, yorulma, titreşim, patlama, şok, devrilme, çarpışma, ısı transferi, hiperelastik, elektrostatik ve elektromanyetik, metal şekillendirme, cıvata ve kaynak bağlantı analizleri, ağırlık ve tasarım optimizasyonu, dövme ve ısıl işlem benzetimleri,
  • Katı ve esnek cisimler dinamiği (MBD) ile hareket benzetimleri ve sanal yol testleri benzetimleri,
  • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) benzetimleri ile iç ve dış akışlarda ısı transferi, sıvılarda doğal ve zorlamalı konveksiyon, susturucularda hız ve basınç dağılımı, akış kayıp hesapları ve azaltılması, akış karakteristiklerinin belirleme, karışım, yanma, turbo makinalar, motor soğutma analizleri, kabin içi ısı dağılımı ve havalandırma, araç aerodinamiği hesapları,
  • Sistem Mühendisliği ve Model Tabanlı Tasarım yaklaşımıyla tüm platformlarda mekanik, hidrolik, elektronik ve mekatronik alt sistemlerinin modelleme ve benzetim çalışmaları ve bu sistemlere kontrolcü geliştirme,
  • İçten yanmalı motorların fonksiyonel modellerinin kurulması, boyutlandırılması, benzetimleri, analizleri, kontrolcü geliştirme, performans en iyileştirme çalışmaları

gibi çalışmalarda mühendislik hizmetleri (tasarım, analiz ve prototip imalatı), eğitim ve yazılım tedariki sağlamaktadır.