Veri Toplama

Birçok veri kaynağındaki verilerinize MATLAB ya da Simulink ile doğrudan erişebilirsiniz

MathWorks veri toplama ürünleriyle birlikte, veri toplama kartları, test ve ölçüm cihazları, CAN veriyolu arayüz cihazları ve görüntüleme cihazları gibi donanımlara erişebilirsiniz. Aynı zamanda ODBC ve JDBC uyumlu veritabanları, OPC sunucuları çeşitli finansal veri sunucuları gibi sistemlere doğrudan erişiminizi de sağlamaktadır.

MathWorks veri toplama ürünleri, canlı görselleştirme ve analiz, harici kaynaklardaki verilere ihtiyaç duyulan tekrarlamalı görevlerin akış otomasyonları gibi doğrudan veri erişim uygulamalarına olanak tanımaktadır.