Matematiksel Modelleme

Karmaşık sistemlerin matematiksel modellerini geliştirebilir ve optimize edebilirsiniz

Kompleks sistemlerin davranışlarını anlamada ve simüle etmede matematiksel modeller oldukça önemlidir.

Bu modeller aşağıdaki önemli görevleri sağlarlar:

  • Sistem cevabını karakterize etme
  • Kontrol sistemleri tasarlama
  • Sistem davranışını tahmin etme

Veriye ve bilimsel prensiplere dayalı matematiksel modellerinizi geliştirmek için gerekli olan bütün araçları size MathWorks ürünleri sunmaktadır. MATLAB®, hem sayısal hem de sembolik modelleme yaklaşımlarını desteklerken, eğri uydurma, istatistik, optimizasyon, Adi Diferansiyel Denklem (ODE) ve Kısmi Diferansiyel Denklem (PDE) çözümü, hesaplama ve diğer matematik araçlarını sağlar. Simulink®, çok disiplinli sistemlerin davranışlarını modellemek ve simüle etmek için, gömülü sistemler geliştirmek için bir ortam sağlar.