Ayrık Olay Simulasyonu

Sıralı sistemleri ve aracı tabanlı (agent-based) sistemleri simüle edebilirsiniz

MATLAB®, Simulink® ve SimEvents® size elektronik sistem mimarilerini, iş akışlarını, sıralı veya aracı tabanlı (agent-based) sistemlerin lojistiklerini modellemenizi sağlar. Basit modelleme ve veri analizi ortamında yapabilecekleriniz şöyledir:

  • Bir sıralı sistemde kaynak sınırlarını, gecikmeleri ve dar boğazları tanımlayabilirsiniz.
  • Yönlendirme algoritmaları, iş gecikmeleri ve öncelik şemaları gibi anahtar elemanları uyarlayabilirsiniz.
  • Zaman tabanlı ve aracı tabanlı sistemlerin ikisini de içeren çok disiplinli sistemleri simüle edebilirsiniz.