HDL Kod Üretimi ve Doğrulanması

Donanım tasarımını ve doğrulamasını otomatik HDL kod üretimi ve karşılıklı simülasyonu (cosimulation) ile hızlandırabilirsiniz

FPGA ve ASIC ürünlerinin %60'a yakını fonksiyonel hatalar üzerinde tekrar döngü yapmaya gereksinim duyar. HDL kod üretimi, karşılıklı simülasyonu (cosimulation) ve doğrulanması için tasarlanmış MathWorks ürünleri size bir defada silikon başarısı elde etmenizi sağlar.

MathWorks HDL ürünleri, FPGA ya da ASIC'ya yönelik zaman tüketen ve hata eğilimli algoritma programlama görevlerinin çoğunu otomatikleştirir. Hedef-bağımsız bir model üzerinde çalışırken, gerçekleme kısmına geçmeden önce, hızlı bir şekilde donanım mimarisi, sabit-nokta ve iyileştirme ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Bu ürünler size:
  • FPGA ya da ASIC'e yönelik gerçeklemelerin, sistemin tasarım özellikleri ile eşleştiğinden emin olmanıza,
  • Tasarım yinelemelerini haftalar yerine dakikalar içerisinde gerçekleştirmenize,
  • FPGA'ler ve ASIC'ler için hedeften bağımsız VHDL ya da Verilog kodu oluşturmanıza,
  • Doğrulama için harcanan çaba ve zamanı azaltmanıza
olanak tanır.